ดีอี ดึงต้นแบบ ‘ไปรษณีย์จีน’ ปั้นยอดร้านค้าชุมชน

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำต้นแบบการใช้เทคโนโลยี ‘ไปรษณีย์จีน’ ต่อยอดสร้างความเข้มแข็ง ขยายตลาดจีน ให้โชห่วย-SMEs-ร้านค้าชุมชนไทย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เยี่ยมชมความสำเร็จการดำเนินงานของไปรษณีย์จีน (China post) ที่ให้ความสำคัญในการผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปยังออฟไลน์ ทำให้ไปรษณีย์จีนก้าวข้ามการทำหน้าที่เพียงแค่ผู้รับส่งของ

ปัจจุบันให้บริการ e commerce โดยเน้นที่ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมขน ธุรกิจขนาดย่อย ร้านโชห่วย และยังให้บริการทั้งการการเพื่อเก็บสต๊อค การทำอาคารเก็บและพักสินค้า การเงิน การประกันภัย และการขนส่ง เป็นต้น ปัจจุบันกระทรวงฯ นำต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยต่อยอดได้สร้างความเข้มแข็ง ให้กับโชห่วยและชุมชนในแต่ละพื้นที่ในไทยแล้วเช่นกัน

สำหรับเป้าหมายการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ เพื่อจะขยายการค้าร่วมกับจีน รวมถึงหาช่องทาง ส่งเสริม SMEs ร้านค้าชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย