‘โคเวสโตร’ สนับสนุน EDUCA 2018 พัฒนาการศึกษา

“โคเวสโตร”จุดประกายความคิดพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อครูและนักเรียน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไป ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “Value of Teachers” หรือ “คุณค่าของครู”

นายวิรัช โสภิณพรรักษา กรรมการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “การสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นความตั้งใจ และเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโคเวสโตร ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนแล้ว

ตัวบุคลากรในการเรียนการสอนหรือครูอาจารย์เอง นับเป็นกำลังสำคัญและต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม เพื่อนำเอาความรู้เหล่านี้ไปสอนแก่เยาวชนและหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไป

โดยในปีที่ผ่านมา โคเวสโตรได้จัดทำกิจกรรม “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครู อาจารย์ โดยการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาไปในสาขาวิชาต่างๆ ในโรงเรียน ซึ่ง โคเวสโตร เล็งเห็นว่า EDUCA มีแนวคิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในโครงการที่เราจัดทำมาและตั้งใจที่จะสืบสานเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่อง

จึงได้ร่วมมือกันนำแนวคิดกิจกรรม “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบฯ” ไปเผยแพร่ในงานฯ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น ‘ครู’ ให้กระจายไปในพื้นที่กว้างขึ้น และคาดหวังว่าจะเห็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของครูและพัฒนาครู ให้มีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนเพื่อยกระดับมาตราฐานการเรียนการสอนของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป”

“ในงาน EDUCA 2018 ที่ผ่านมา โคเวสโตร ยังได้ร่วมแบ่งปันความรู้และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาขยะในทะเล ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับของประเทศ เนื่องจากประเทศไทย ติด 1 ใน 10 ประเทศที่ผลิตขยะทางทะเลมากที่สุด”

ในฐานะที่โคเวสโตรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงพยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสำหรับเด็กที่ชื่อว่า “Bright Minds for a Brighter World” (จุดประกายความคิด เพื่อชีวิตที่สดใส) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การเดินทางของขยะ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ขยะทางทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร

ในหนังสือฯ จะทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการเรียนรู้การจัดการขยะผ่านตัวการ์ตูนที่มีสีสันสดใส นอกจากนี้ตัวหนังสือเล่มนี้เอง ยังตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals*) ทั้ง 17 ข้อ โดยเฉพาะ ข้อที่ 4 คุณภาพในการศึกษา ข้อที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเล และ ข้อที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก” นายวิรัช กล่าว

ทั้งนี้ นางผกาพันธุ์ วีระสิงห์ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

หนึ่งในพันธมิตรของโคเวสโตร เผยว่า “ตอนนี้ โคเวสโตร เป็นเครือข่ายของ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ที่จะต่อยอดร่วมกัน ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงเรียนเมืองพัทยา 7 เป็นพื้นที่ 26 ไร่ เต็มไปด้วยต้นไม้ นับว่าเป็นปอดของ เมืองพัทยาก็ว่าได้เด็กๆ จะถูกปลูกฝังให้รักสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียน

และล่าสุดเราได้สร้างเครือข่าย PLC (Professional Learning Community) ด้วย 6 นวัตกรรม อาทิ ธนาคารขยะ, ธนาคารใบไม้, ก๊าซชีวภาพ, น้ำหมักชีวภาพ, ปุ๋ยหมักใบไม้ และ ปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน”

*สามารถดูข้อมูลเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพิ่มเติมได้ที่ http://www.manpattanalibrary.com/newsdetail.php?id=48