เตรียมพบ การสัมมนาด้าน AI ครั้งแรกในไทย

“มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล” เตรียมจัดงาน “CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย 13 ธ.ค.นี้ หวังช่วยยกระดับองค์กร-บุคคลพร้อมรับมือยุค Digital Transformation รวมตัววิทยากรทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาระดับโลก ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ เปิดซื้อตั๋วเข้าร่วมงานแล้ววันนี้

ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกจากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเตรียมจัดงานสัมมนาใหญ่ด้านเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “CMKL Tech Summit 2018”

เพื่อช่วยเหลือทั้งองค์กรและบุคคลที่กำลังปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ ณ C asean auditorium อาคารไซเบอร์เวิลด์ โดยแนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้จะเน้นหัวข้อด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะทำให้การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานสัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย

“ปัญหาหลักขององค์กรในการปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation คือขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และไม่รู้ว่าควรต้องนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนองค์กรบ้าง

เราในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญและพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ชิ้นแรกของโลก จึงจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มองค์ความรู้และขีดความสามารถการแข่งขันแก่ทั้งบุคคลและองค์กร” ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าว

ทั้งนี้ AI ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในฝั่งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงเลือก AI ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการจัดสัมมนาในครั้งนี้

ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าวอีกว่า งาน CMKL Tech Summit 2018 ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดด้านเทคโนโลยีและ AI จากทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

รวมถึง ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันองค์ความรู้ในงาน

ขณะที่หัวข้อในการจัดงาน ครอบคลุมตั้งแต่ AI กับการปรับใช้ในธุรกิจภาพรวม ไปจนถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ AI กำลังเข้าไปมีบทบาทสำคัญ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการสุขภาพ (Healthcare) ภาคเกษตรกรรม

ภายในงานยังมีการออกบูธจากบริษัทชั้นนำที่ให้ความสนใจเรื่อง Digital Transformation และบริษัทที่ได้เริ่มต้นทำวิจัยด้านเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัย อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) รวมถึงบูธของสถาบันการศึกษา ทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

“งานครั้งนี้จึงเหมาะกับทั้งองค์กรที่กำลังเริ่มปรับตัวรับ Digital Transformation และบุคคลที่สนใจเรื่องเทคโนโลยี หรือกำลังปรับตัวให้พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลง เพราะงานรวบรวมไว้ทั้งองค์ความรู้และโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่กำลังสนใจเรื่องการปรับตัวเหมือนๆ กัน องค์กรเองก็อาจได้พบกับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่นี่ด้วย” ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถซื้อตั๋วเข้าร่วมงานได้ที่ eventpop หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://event.cmkl.ac.th หรือโทร. 065-878-5000

สำหรับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยี ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560

ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ด้านเทคโนโลยี ครอบคลุมทั้งเรื่อง AI, Blockchain, Data Analytics, Cyber Security โดยใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มีเป้าหมายในการช่วยสร้างคอมมูนิตี้และเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล