นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด หรือ BCAP Asset

บลจ.บีแคป เปิดจองกองทุน LTF ผลงานดี ผลตอบแทนเด่น

จากความสำเร็จของกองทุน BMSCITH ETF ที่สร้างผลตอบแทนสูงตลอด 3 ปีมานี้ ทำให้ เมธ์วดี ประเสริฐสินธนา เอ็มดี บลจ.บีแคป ตัดสินใจเปิดตัวกองทุนใหม่ “BCAP-MSCITH LTF”ที่มีนโยบายลงทุนเดียวกับกอง BMSCITH ETF

เน้นลงทุนในหุ้นใหญ่ที่เติบโตไปกับเศรษฐกิจไทย ให้นักลงทุนซื้อเก็บในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเพื่อลดหย่อนภาษี เปิดขายครั้งแรก 28 พ.ย.-4 ธ.ค. นี้ ที่ธ.กรุงเทพฯและบล.บัวหลวงทุกสาขา