fbpx

TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ไปรษณีย์ไทยร่วม 11.11 มหกรรมชอปปิงออนไลน์ส่งท้ายปี

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมฉลองมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 (11.11) หนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโต รองรับการค้าขายออนไลน์สุดคึกคัก จัดเต็มทุกบริการ ส่งด่วน ส่งไว

โดย ไปรษณีย์ไทย พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากส่งสิ่งของทั้งในและระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้บริการได้หลากหลาย อาทิ บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน บริการไปรษณีย์ธรรมดา เป็นต้น

โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอในเขตชุมชน ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ท่าอากาศยาน เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้า และสถานีบริการน้ำมัน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาการเปิดให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ในช่วงวันดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)