มูลนิธิทีเอชนิค เปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี Thailand Networking Group ครั้งที่ 7

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (มูลนิธิทีเอชนิค) เปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 7 (THNG CAMP#7) เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทั้งภาคไอทีและภาคสังคมเข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้เราจะร่วมกันสร้าง “นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน” ค่ายจะจัดในวันที่ 20-25 ธันวาคม 2560 ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

ในปีนี้เราเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของคนในชุมชน โดยค่าย THNG 7 จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ความสามารถมาสร้างระบบหรือเทคโนโลยีให้เป็น นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสำหรับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย สามารถสื่อสารกับสถานพยาบาล รับส่งข้อมูลด้านสุขภาพ และเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น ทำให้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

รับน้องๆ อายุระหว่าง 18-28 ปี จำนวน 30 คน ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมมาเข้าค่ายกับเรา มาร่วมกันนำความรู้สู่ชุมชน มาค่ายนี้ได้ทั้งความรู้, มิตรภาพ และได้ทำประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนด้วย

สาขาที่เปิดรับเข้าค่าย Thailand Networking Group ครั้งที่ 7
  • ภาคไอที : เน้นสาขาที่เกี่ยวกับไอที เพื่อนำความรู้ด้านไอทีมาจัดทำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ
  • ภาคสังคม : เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชาที่คิดว่าสามารถนำความรู้ที่มีมาต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้

โดยจะพบกับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมส่งมอบภารกิจให้กับน้องๆ ในค่าย THNG CAMP #7

ทั้งนี้ THNG Camp เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.thng.in.th/

Thailand Networking Group