Facebook IQ เครื่องมือใหม่เพื่อการทำธุรกิจข้ามประเทศ

Facebook ปัจจุบันกลายเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งทางด้านการตลาดที่เริ่มได้รับความนิยม ทำให้ที่ผ่านมา Facebook ได้นำเสนอฟีเจอร์และโซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดกับ Facebook IQ โซลูชันใหม่เพื่อการทำธุรกิจข้ามประเทศ

ในปีที่ผ่านมา Facebook ได้เปิดตัวโซลูชันข้ามประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในการเข้าสู่เศรษฐกิจแบบเคลื่อนที่ระดับโลก และเพื่อเป็นการตอบสนองกลุ่มลูกค้ากว่า 50% ของผู้ใช้ Facebook ทั่วภูมิภาคเอเชียให้ได้เชื่อมต่อกับธุรกิจในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งรายในแต่ละวัน

ธุรกิจที่กำลังเติบโตไปทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจเหล่านี้ได้ติดต่อกับลูกค้ารายใหม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่ในต่างประเทศ คนละภูมิภาค

ล่าสุด Facebook ได้เปิดตัวฟีเจอร์ข้ามพรมแดนใหม่ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและเติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย ขยายกิจการในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสนับสนุนให้ธุรกิจระดับนานาชาติประสบความสำเร็จและเติบโตในประเทศอินโดนีเซีย

Facebook IQ เป็นเครื่องมือใหม่เพื่อช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจข้ามพรมแดน ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการจะขยายกิจการด้วยวิธีการใดและที่ไหน ด้วยการยึดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนในอนาคต

โดย Facebook จะจับคู่ภาษาที่เหมาะสมเข้ากับผู้ใช้ เนื่องจากมองว่าการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้ภาษาที่ลูกค้าคุ้นเคยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาได้อย่างหลากหลายในหนึ่งแคมเปญ

โซลูชันนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการกำหนดงบประมาณสำหรับภาษาต่าง ๆ ให้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจาก Facebook จะกำหนดงบประมาณให้ได้ผลดีที่สุด โดยยึดงบประมาณทั้งหมดและวัตถุประสงค์ของแคมเปญของลูกค้าเป็นหลัก

นอกจากนี้ธุรกิจจะสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือ Lookalike Audiences ในหลากหลายประเทศ เพื่อค้นหาลูกค้าที่ดีที่สุดรายต่อไปด้วยการรวมประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ไว้ด้วยกันได้ ซึ่งในอดีตการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่ไม่คุ้นเคย

ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องใช้เวลาอย่างมากในการศึกษาหาข้อมูลเพื่อการลงทุนค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา แต่ปัจจุบันด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบหลากหลายเมือง ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถกำหนดเมืองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่มีขนาดประชากรสูงกว่าจำนวนที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลเมืองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทีละเมือง

อีกทั้ง Facebook ยังมีหลักสูตรอีเลิร์นนิง Blueprint เกี่ยวกับ “การขยายธุรกิจข้ามพรมแดน” เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำแบรนด์ของตนเองสู่เวทีระดับโลก และถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจกำลังตัดสินใจที่จะขยายกิจการและจ้างพนักงานใหม่อีกด้วย