รมว.ดิจิทัลฯ จัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ สมัยที่ 14 ของ APT

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ สมัยที่ 14 ของ APT

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 14 (The 14th Session of the General Assembly) ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โดย ดร.พิเชฐฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาโทรคมนาคมและ ICT ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมไปถึงโครงการต่างๆ ของรัฐบาลไทยที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ และการสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลในโครงการ Digital Park

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังได้สนับสนุนกิจกรรมของ APT มาโดยตลอด ทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่างๆ ร่วมกับ APT เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ