เอปสัน ยกระดับสู่องค์กร Connected Age อวดแนวคิดแตกต่างด้วยรายละเอียด

เอปสันเปิดแคมเปญใส่ใจทุกรายละเอียด It’s in the details จัดอีเว้นท์ทั่วประเทศ อวดศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่าการพิมพ์ โชว์วิสัยทัศน์ Connected Age ยกระดับองค์กรสู่การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้น 4 เทคโนโลยีหลักที่เอปสันถนัด พร้อมอวดแนวคิดใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะรายละเอียดทำให้เกิดโลกที่แตกต่าง

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปี 2559 เอปสันประกาศ วิสัยทัศน์ Epson 25 ซึ่งกำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2025 (พ.ศ. 2568) ไว้ว่า เราจะสร้าง Connected Age ยุคใหม่ที่เชื่อมโยงผู้คน สิ่งของ และข้อมูลเข้าด้วยกัน ผ่านเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพและแม่นยำที่มีขนาด กระทัดรัดของเอปสัน

สินค้าทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นหลัก ภายใต้เทคโนโลยีหลักที่เอปสันเป็นผู้นำ ซึ่งจะทำอยู่ภายใต้การดูแลและผลิตโดยเอปสันเองทั้งหมด ทำให้เราควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ ในทุกรายละเอียดที่ต้องใส่ใจได้ตลอดการผลิต

หากมองย้อนกลับไป นับตั้งแต่ปี 2010 ที่เอปสันเปิดตัวอิงค์เจ็ตแบบถังสีครั้งแรก ก็ประสบความสำเร็จจากการมองผู้บริโภคเป็นหลัก และยังนับเป็นการสะเทือนวงการเครื่องพิมพ์ ที่แต่เดิมนั้นมีรายได้จากการขายหมึกเป็นหลัก

วันเวลาผ่านไปเราได้พัฒนาอุปกรณ์เหล่านั้นให้มีความเร็วที่เพิ่มขึ้น ขนาดเล็กลง และหมึกที่มีประสิทธิภาพและกันน้ำมากขึ้น ซึ่งทำให้เราขายได้ในกว่า 250 ประเทศทั่วโลก อย่างประสบความสำเร็จ

Connected Age

ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะมุ่งเน้นที่ 4 นวัตกรรมหลัก

1.Inkjet Printer จะถูกผลักดันให้ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับองค์กรมากยิ่งขึ้น แต่กลุ่มคอนซูเมอร์เราก็ไม่ได้ทิ้ง แต่การเติบโตในอนาคตจะอยู่ที่กลุ่มองค์กรเป็นหลัก ทั้งการพิมพ์กระดาษ และสิ่งทอ ซึ่งเชื่อว่าอิงค์เจ็ตจะเข้ามาแทนที่เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ในอนาคต

เนื่องจากความเร็วที่พัฒนาขึ้นมาก พร้อมกับต้นทุนการพิมพ์ ค่าบำรุงรักษาที่ต่ำ จะช่วยให้อิงค์เจ็ตเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับองค์กรมากกว่าเครื่องเลเซอร์ ซึ่งเชื่อว่าจะเข้าไปแทนที่เครื่องเลเซอร์ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

2.Projector เราเชื่อว่าในอนาคตจะมุ่งไปสู่การแสดงผลที่มีความบะเอียดสูง และเราก็สามารถทำความสว่างของหลอดได้สูงมากกว่า 2.5 หมื่นลูเมนต์ ทำให้การเปิดโปรเจคเตอร์ในที่มีความสว่างมากทำได้ดีมากกว่ารายอื่นๆ

3.Warable Devices เราแบ่งสายผลิตภัณ์ออกเป็น 3 ส่วน 3.1.Smart Glass ที่ควบรวมความสามารถของเออาร์เข้าไป เพื่อตอบโจทย์คอนซูเมอร์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบการแสดงผลเสมือนจริง

3.2. Smart Watch ซึ่งมีทั้งในส่วนของนาฬิกาออกกำลังกาย นาฬิกาดูแลสุขภาพ ที่สอดรับกระแสการดูแลสุขภาพในปัจุบัน และนาฬิกาแฟชั่น ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าปัดได้ ขณะที่อีกกลุ่ม 3.3 นาฬิกาคุณภาพสูง สามารถแสดงเวลาได้อย่างแม่นยำ มาพร้อมการออกแบบอย่างมีสไตล์

4. Robot เป็นอีกอุตสาหกรรมที่เอปสันโดดเด่น ด้วยเทคโนโลยีแขนกลที่ทำงานได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในอนาคตจะสามารถสอดแทรกAI เข้าไปในระบบหุ่นยนต์ และนอกจากจะทำงานในอุตสาหกรรมแล้ว ยังสามารถช่วยดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนการทำงานทดแทนแรงงานมนุษย์ในบางสายงานได้อย่างดีเยี่ยม

Connected Age

เนื่องจากหุ่นยนต์มีความปลอดภัย เมื่อต้องเข้าไปในทำงานในพื้นที่อันตราย โดยผลวิจัยชี้ชัดว่า แรงงานกว่า 56% จะถูกทดแทนโดยหุ่นยนต์ ซึ่งแรงงานส่วนนี้ก็จะต้องพัฒนาทักษะการทำงานที่สูงขึ้นไป

เอปสันจะมุ่งเน้นการทำธุรกิจใน 4 ส่วนที่กล่าวว่า โดยมุ่งเน้นที่จะหาโซลูชั่นให้กับลูกค้า เข้าไปดูแล ตลอดจนการสื่อสารแบรนด์ที่จะต้องชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเกิดความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบรนด์ของเอปสันจะต้องเข้าไปสู่แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี จากการเป็นผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดของการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ของเอปสันมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างการรับรู้ทั่วประเทศไทย ตามศูนย์การค้าและแหล่งชุมชนสำนักงานใหญ่ของกรุงเทพฯกว่า 10 แห่ง เพื่อสื่อสารเทคโนโลยีของเอปสันให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้แคมเปญ It’s in the details ทุกการสร้างสรรค์ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะรายละเอียดทำให้เกิดโลกที่แตกต่าง

เอปสันใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะรายละเอียดทำให้โลกนี้แตกต่าง

นางสาวศุภมาส จาระเวชสาร ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เอปสันในส่วนของอิงค์เจ็ต ซึ่งเอปสันอยู่ในวงการมานาน เราพัฒนาให้เครื่องอิงค์เจ็ตเข้าไปทดแทนเครื่องเลเซอร์ขององค์กร ด้วยคุณและปริมาณการพิมพ์ที่เท่ากัน แต่อิงค์เจ็ตเปลี่ยนอะไหล่เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น ทำให้ต้นทุนและเวลาที่สูญเสียไปลดลงไปด้วย

Connected Age

อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ของการพิมพ์ ยังถูกพัฒนาให้พิมพ์ด้านยาว เพื่อให้สามารถพิมพ์ต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าเครื่องพิมพ์เร็วก็ยิ่งกินไฟ แต่ไม่ใช่ของเครื่องอิงค์เจ็ตของเอปสัน เพราะเทียบการพิมพ์เท่ากัน มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 15เท่า เมื่อเทียบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ซึ่งทำให้ต้นทุนการพิมพ์ลดลงด้วย

นอกจากนั้ในส่วนของปริมาณการพิมพ์ ตลอดจนถาดใส่กระดาษ ยังพัฒนาให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับกาทำงานที่มากขึ้น ตอบสนองการทำงานขององค์กรได้อย่างแท้จริง ขณะที่การควบคุมดูแล ยังมาพร้อมโซลูชั่นซอฟท์แวร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ในด้านของเครื่องฉาย (Projector) เรายังมีการพัฒนาเครื่องฉายเพื่อรองรับการฉายบนจอขนาด 500 นิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการพัฒนาให้สามารถต่อภาพเครื่องฉาย 2เครื่องเข้าด้วยกัน เพื่อขยายมุมมองภาพที่แตกต่างบนขนาดภาพแบบพาโนราม่าได้อีกด้วย

Connected Age

ไม่เพียงเท่านั้น เอปสันยังร่วมกับองค์กรเทคโนโลยีอื่นๆ ในการทำงานควบคู่กับแผงควบคุมทางเทคนิคหรือสวิทต์ชิ่งในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์การแสดงผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของนวัตกรรม Moverio หรืออุปกรณ์สวมใส่ ที่ดึงพื้นฐานของเออาร์เข้ามาผสานการแสดงผล ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012 โดยเออาร์ของเอปสันถูกพัฒนาให้เกิดขึ้นในแบบซีทรู เพื่อให้สามารถเห็นจอภาพได้แบบโปร่งแสง ซึ่งเมื่อนำใช้งานจริงจะทำให้ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมได้ปกติ ระหว่างการใช้งานได้อย่างสะดวกมากกว่าเครื่องสวมหัวเออาร์แบบปิดทึบอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อีกทั้งยังร่วมมือกับกลุ่มนักพัฒนา เพื่อทำให้เกิดการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งการมองเออาร์ในอุตสากรรมการซ่อมบำรุง เพื่อเข้าไปแก้ไขและซ่อมแซมได้อย่างถูกจุด ภายใต้การทำงานที่ไม่เสี่ยงจนเกินไป การทำงานในส่วนของการจัดแสดงสินค้า การจัดการคลังสินค้า ลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและสร้างการทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขณะที่ในส่วนของโรบอท ที่แม้ว่าเอปสันจะเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมา แต่จริงๆแล้วเอปสันมีการพัฒนาโรบอทมานานแล้ว โดยจะอยู่ในส่วนของโรบอทขนาดเล็ก รองรับน้ำหนักได้ราว 20กก. ภายใต้การหมุน 6 แกน แบบแขนเดียว ซึ่งแตกต่างจากรายอื่นที่มีความแม่นยำและความเร็วในการทำงานที่มากกว่า สามารถตอบโจทย์ความซับซ้อนของการทำงาน และได้จำนวนงานที่มากขึ้นจากความเร็วที่มากกว่า

 

Connected Age
นางสาวศุภมาส จาระเวชสาร ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

โดยเทรนด์การออกแบบโรบอทของเอปสัน เราใส่ใจในการเพิ่มประสาทสัมผัสทั้ง 4เข้าไปในโรบอท ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสัมผัสที่แม่นยำ คามคล่องตัวของแกนหมุนที่ครอบคลุมการทำงาน ระบบฟอร์ซเซ็นเซอร์เพื่อแยกแยะความซับซ้อนของการทำงานได้อย่างชาญฉลาด และสุดท้ายเป็นส่วนของการมองเห็นเพื่อให้สามารถแยกแยะชิ้นงานออกจากพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

อนาคตเอปสันจะดึงความสามารถของเอไอเข้ามา เพื่อสร้างให้โรบอท มีการตัดสินใจในการทำงานที่ถูกต้องได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การทำงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น แน่นอนว่าการทำงานที่ชาญฉลาดก็จะต้องพัฒนาซอฟท์แวร์ให้มีการเข้าถึงมากขึ้น การพัฒนาก็ง่ายมากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างของเอปสัน มีการใส่ใจในทุกรายบะเอียด เพื่อทำให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคต