ทีโอที เปิด TOT Young Club ชุมชนบ้านห้วยมงคล

ทีโอที จัด CSR เปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนบ้านห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ใน ปี 2561 โครงการ TOT Young Club ได้เปิดชุมชนใหม่ภาคกลาง จำนวน 2 ชุมชน แห่งแรกคือชุมชนจักสานบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง และแห่งที่ 2 คือชุมชนบ้านห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยในส่วนของชุมชนบ้านห้วยมงคลนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านของการท่องเที่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เป็นอย่างดี ด้วยการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที

และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce

“สำหรับโครงการ TOT Young Club นั้นนอกจากทั้ง 2 แห่งที่กล่าวไปแล้ว ในภาคกลางยังมี โครงการ TOT Young Club ชุมชนเดิม 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโพ จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ชุมชนบ้านรางไม้แดง จ.ราชบุรี ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทสงคราม ชุมชนเขาพระงาม จ.ลพบุรี ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก-หนองขาว จ.กาญจนบุรี ชุมชนต้าน้ำโบราณ จ.สระบุรี ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี ชุมชนวิทยาลัยอาชีวะสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี”

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางมีทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักทั่วโลก ดังคำขวัญของจังหวัด “เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถํ้า งามลํ้านํ้าใจ” โดยเฉพาะเมืองหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและรู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สำหรับ ชุมชนบ้านห้วยมงคล พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล อุดมสมบูรณ์ไร่สับปะรด และนาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน มีแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักคือวัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย ส.ก.

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเอกชน คือ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตลาดนํ้าในบรรยากาศย้อนยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 6 จําลองสถานีรถไฟหัวหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมืองหัวหิน และจําลองรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารเก่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ

ได้แก่ สับปะรด ขนมปังชีสชีสเชคไส้สับปะรด สับปะรดกวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล เครื่องจักสานจากหวาย ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไข่เค็มใบเตย ปุ๋ยอินทรีย์ และผ้าโขมพัสตร์ ผ้าพิมพ์ลายซึ่งเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 70 ปีแล้ว