ส่องแนวคิดโฉมใหม่ ‘จิตวิญญาณแห่งโตชิบา’

Hits: 60

โตชิบา คอร์ปอเรชัน เดินหน้าประกาศพันธสัญญา เปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์โตชิบา ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณแห่งโตชิบา” (The Essence of Toshiba) ซึ่งสะท้อนเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรแบบใหม่ที่เข้ามาแทนที่แนวคิดวิสัยทัศน์การบริหารองค์กร คำมั่นสัญญา และความเป็นตัวตนแบบเดิม

มร. อิชิโระ ฮิระตะ รองประธานบริษัทและหัวหน้าทีมดูแลแบรนด์โตชิบา กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตของโตชิบาได้

โดยภาพลักษณ์ใหม่นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรา ที่พร้อมจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่า โลกที่สะอาดและปลอดภัยขึ้น สังคมที่ยั่งยืนและมีพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า ชีวิตที่สะดวกสบายและน่าตื่นเต้น และเป็นตัวกำหนดการดำเนินงานนำมาซึ่งคำตอบสำหรับอนาคตที่สดใส”

แนวคิด “จิตวิญญาณแห่งโตชิบา” จะถูกนำไปใช้กับทุกบริษัทในเครือโตชิบา กรุ๊ป และตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นับเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่ม ประสานและบูรณาการการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายของโตชิบาทั่วโลก ให้ดำเนินงานไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน

ปรัชญาและอัตลักษณ์ใหม่ของโตชิบานี้จะเป็นตัวกำหนดกรอบการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและสอดคล้องกันผ่านการสื่อสารทุกช่องทาง เพื่อนำโตชิบาสู่การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ ไปสู่องค์กรรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นผู้ประกอบการ และให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์เพื่อโลกอนาคต

โตชิบา

“จิตวิญญาณแห่งโตชิบา” สะท้อนถึงค่านิยมและดีเอ็นเอ ความเป็นตัวตนที่หล่อหลอมโตชิบามายาวนานถึง 143 ปี และจะเป็นแนวทางขับเคลื่อนขององค์กรในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมยุคใหม่ ตลอดจนการสร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

ทั้งนี้โตชิบาได้เปิดตัวแนวคิด “จิตวิญญาณแห่งโตชิบา” และปรับใช้ภายในองค์กรพร้อมกันทั่วโลก และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยแนวคิดดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับทุกๆ กิจกรรมของโตชิบา กรุ๊ป ภายใต้รูปลักษณ์ใหม่ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ของแบรนด์โตชิบาจะถูกเผยแพร่ผ่านการแคมเปญโฆษณาทั่วโลก รวมถึงสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ