SCB ส่ง Platinum Guide ต่อยอดแฟชันค้าปลีก-ขายส่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ เร่งโปรโมทแอปพลิเคชัน “Platinum Guide” (ปัจจุบันมีร้านค้าในเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ สมัครเข้าโครงการเพื่อขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วกว่า 30% ของร้านค้าทั้งหมด) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงหน้าร้านและช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตอบโจทย์ทั้งฝั่งผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า คู่ค้าผู้ประกอบการและนักชอปจากทั่วโลก และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Business Ecosystem แฟชั่นค้าปลีก-ขายส่ง เพื่อเสริมศักยภาพให้เอสเอ็มอีพร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสร้างการมีตัวตนทั้งบนโลกออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนา “The Platinum Empowering SMEs” ครั้งที่ 2 (อัพเดทเทรนด์ธุรกิจค้าส่งยุคใหม่ ขายอย่างไร ให้ยอดขายโตไวอย่างก้าวกระโดด) เนื้อหาเจาะลึกครอบคลุมการวางกลยุทธ์ในการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มทักษะในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าและหาจุดขายสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า พร้อมจัดกิจกรรม Workshop เสริมทักษะการถ่ายภาพสินค้าให้โดนใจผู้บริโภค

โดยมี นางสาวอรุณี บุญเกิด ผู้อำนวยการ SME Value Partner ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวปัณณิตา วรรณโกวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวกิจกรรม