ME by TMB ส่งโฆษณา ”พลาดเพลิน” เตือนการใช้เงิน

ME by TMB ส่งหนังโฆษณา ”พลาดเพลิน” กระตุ้นต่อมการรู้จักใช้เงิน พร้อมโยงเข้าคุณงามความดีของบัญชี ME MOVE ที่ช่วยหักเงินเก็บให้อัตโนมัติและได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากทั่วไป

พร้อมใช้สื่อออนไลน์ซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เผยปัจจุบัน ME by TMB มีลูกค้ารวมมากกว่า 340,000 บัญชี เติบโตเป็นที่น่าพอใจ

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้ าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB กล่าวว่า ME เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ “พลาดเพลิน” เข้ามาสร้างกระแสในโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำถึงจุดเด่นของบัญชี ME MOVE บัญชีเพื่อการใช้จ่ายดิจิทัล

และย้ำให้เห็นถึงจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยจัดการด้านการเงินทั้งในแง่ของความสะดวกในการใช้จ่าย พร้อมทั้งเป็นตัวช่วยออมที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า นำพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่มาเป็นตัวนำเสนอ เพื่อสื่อให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้

ที่หลายครั้งมีความอยากได้และไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ จนเป็นความ “พลาดเพลิน” กับการใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงเงินเก็บที่มี

“โดยหนังโฆษณานี้ ไม่เพียงจะเข้ามาช่วยตอกย้ำแบรนด์ ME by TMB เท่านั้น แต่ยังมีการแฝงการกระตุ้นเตือนคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการใช้เงินอย่างระมัดระวัง ซึ่งหากยังไม่สามารถเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้เงินได้อย่างทันทีทันใด

บัญชีช่วยเก็บ ME SAVE และบัญชีช่วยใช้ ME MOVE จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ เพราะ ME MOVE มีเทคโนโลยี Balance Sweep เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย เพียงลูกค้ากำหนดยอดเงินคงเหลือแค่พอใช้จ่ายในบัญชี ME MOVE และตั้งค่า Sweep เงินได้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ส่วนที่เกินจากยอดเงินที่กำหนดไว้จะถูกโอนอัตโนมัติ ณ สิ้นวันไปเก็บที่บัญชี ME SAVE ทันทีเพื่อรับดอกเบี้ยสูง 1.7% ต่อปี หรือ 4.5 เท่าของออมทรัพย์ทั่วไป””

หลังการส่งหนังโฆษณาเแล้ว ME ยังเตรียมเสริมความแรงของแคมเปญชุดนี้ด้วยการสร้างกระแสผ่าน Micro และ Macro Influencers ด้วยการ Tie In content ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอกย้ำ และสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้

และต่อยอดไปสู่การเข้ามาใช้บริการของลูกค้าในกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยเลือกใช้สื่อหลักเป็นออนไลน์ซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสื่อสารได้ตรงจุด ตลอดจนเบเนฟิตที่ ME ให้มากกว่า ดังนั้นคาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตในส่วนของลูกค้าใหม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 20% ภายในสิ้นปี

ดร.เบญจรงค์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ME by TMB มีลูกค้ารวมมากกว่า 340,000 บัญชี ซึ่งเติบโตแล้วกว่า 66% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ โดยเราให้บริการบัญชี 2 รูปแบบ คือ ME SAVE บัญชีเงินฝาก ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป

และ ME MOVE เป็นบัญชีเพื่อการใช้จ่ายใหม่ของ ME ที่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวก คล่องตัว และไม่มีค่าธรรมเนียม 100% นอกจากความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากดิจิทัลแบงก์กิ้งทั่วไปแล้ว จุดแข็งของ ME ก็คือ ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยที่ให้มากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปถึง 4.5 เท่า หรือ 1.7% ต่อปี

“ส่วนหนึ่งที่ทำให้ ME เป็นแบรนด์ที่เข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ก็คือ การทำแคมเปญการตลาดด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างจากแวดวงการเงินแบบเดิม ซึ่งช่วยทำให้แบรนด์ ME เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่ได้ไม่ยาก

โดย ME มีฐานลูกค้าอายุ 18-35 ปี กว่า 56% และอายุ 36-46 ปี กว่า 25% นับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ถึงวัยทำงานที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ และมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นคนช่างเลือก เลือกสิ่งที่ดีกว่าเพื่อให้ตนเองได้ผลตอบแทนที่มากกว่า”