กสิกรไทย จับมือเจโทร แนะสูตรสำเร็จการทำธุรกิจในไทย

กสิกรไทย ร่วมกับสำนักงานเจโทร กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนา “สูตรสำเร็จของธุรกิจร้านอาหาร” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่น เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย การสนับสนุนร้านอาหารญี่ปุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค เคล็ดลับความสำเร็จการทำตลาดบนโซเชียลมีเดียและการขายอาหารออนไลน์

โดยมีนายปัญญา คงคาไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย และนายคาโอรุ ฟุคุตะ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร สำนักงานเจโทร กรุงเทพ ร่วมเปิดงานสัมมนาและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่น ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน