กสิกรไทย ฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย มิสเตอร์ยอริส ดิแอกซ์ Regional Head for Southeast Asia, CEO for BNP Paribas Singapore และมิสเตอร์อองตวน กุสแต็ง CEO for BNP Paribas Bangkok

ร่วมฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ผ่านธนาคารกสิกรไทยสาขาเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ มาปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นับเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนเป็นธนาคารแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้