ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นายอาณัติ วัดจินดา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย

“อาณัติ วัดจินดา” ขึ้นผู้จัดการทั่วไปเอชเอ็มดีโกลบอลไทย

เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD Global) เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกีย ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นายอาณัติ วัดจินดา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งในครั้งนี้ อาณัติ จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานภาพรวมของสมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกียในประเทศไทย เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การตลาด การขาย การบริการหลังการขาย ตลอดจนความร่วมมือทางธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ อาณัติ วัดจินดา มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 20 ปี