จีน พร้อมจัดตั้งเครือข่ายพลังงานสะอาดในเอเชีย

จีน พร้อมจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาพลังงานสะอาดในระดับภูมิภาค เพื่อแบ่งปันโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อพลังงานอย่างครบวงจร เริ่มจากร่วมกันสร้างพื้นที่จำลองการเชื่อมต่อพลังงานในระดับภูมิภาค

นายหลิว เจิ้นย่า ประธานองค์การเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อพลังงานระดับโลก กล่าวว่า หลังจากเข้าร่วมประชุมอภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาด้านการเชื่อมต่อพลังงานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ Northeast Asia and Southeast Asia Energy Interconnection Development Forum ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีการทำให้เกิดการเชื่อมโยงทำงานร่วมกัน รวมถึงได้แบ่งปันงานวิจัยและแนวคิดในหัวข้อการเชื่อมต่อพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเฉียงใต้ เพื่อให้เห็นถึงอนาคตของการเชื่อมต่อพลังงานโลกที่ดียิ่งขึ้น โดยที่ประชุมยังได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ สำหรับการพัฒนาพลังงานสะอาดและการเชื่อมต่อโครงข่ายในภูมิภาคอย่างครบวงจร

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 450 คนจากทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่นๆ รวมแล้วกว่า 20 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมอภิปรายจากหลากหลายภูมิภาคและหลายองค์กร อาทิ ตัวแทนหน่วยงานราชการจากประเทศจีน รัสเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย คาซัคสถาน อิตาลี ฯลฯ

บริษัทด้านพลังงาน สถาบันการวิจัย รวมถึงผู้แทนจากสถาบันการเงิน โดยทั้งหมดได้มีการร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในกรอบหัวข้อต่างๆ อันได้แก่ พลังงานสะอาดและการเชื่อมต่อ ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาแหล่งพลังงาน

“ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเร็วที่สุด ดังนั้นอุปสงค์และอุปทานด้านการพัฒนาพลังงานมีมากขึ้น โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้พลังงานฟอสซิลที่สูงเกินพลังงานอื่นๆ

อีกทั้งความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้าระหว่างประเทศไม่เพียงพอกับความท้าทายที่เกิดขึ้น สำหรับการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นมีมากกว่า 80% ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

นายหลิว กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชากรมากถึง 65 ล้านคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และยังมีประชากรราว 250 ล้านคนยังคงใช้ฟืนและถ่านสำหรับการปรุงอาหารและทำความร้อน

ดังนั้นการเร่งการก่อสร้างระบบเชื่อมต่อพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทำให้แหล่งจ่ายพลังงานของแต่ละประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสะอาดอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้การผลักดันสภาพเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการในระดับภูมิภาคจำเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือเชื่อมต่อพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยในขณะนี้ได้มีการแบ่งการลงทุนก่อสร้าง ในส่วนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการขับเคลื่อนพลังงาน 2.7 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ และส่วนการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำอีกกว่า 2.1 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ สามารถสร้างงานบุคลากรอีกกว่า 30 ล้านคน

โดยนอกจากองค์การเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อพลังงานระดับโลกแล้ว ยังมีประธานสภาการไฟฟ้าจีน และนักวิชาการแห่งสถาบันวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน รวมถึงนักวิชาการแห่งสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักร ได้เข้าร่วมเวทีการประชุมนี้พร้อมกล่าวคำปราศรัย

นอกจากนั้นยังมี นาย หลี เหย่ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจีน นาย หลิว หงเผิง ผู้อำนวยการด้านพลังงาน คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งประเทศมองโกเลีย ได้เข้าร่วมการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ด้วย