ม.หอการค้าไทย จับมือ เอไอเอส พัฒนาระบบบริการการศึกษา

เอไอเอส ต่อยอดนวัตกรรมด้าน IoT และ Cloud จังมือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนาโซลูชันใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้สำหรับระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากเดิมที่อยู่บน server ไปใช้บริการ Public Cloud เต็มรูปแบบจาก ทั้ง Infrastructure as a Service, Tibero Database on Cloud, และ Visionnet Application on Cloud

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมีพันธมิตรชั้นนำด้านไอซีที Vision Net ผู้นำการให้บริการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันการศึกษา และ Tmaxsoft ผู้ให้บริการ Software เทคโนโลยีการจัดเก็บฐานข้อมูลระดับ Enterprise โดยโซลูชันดังกล่าวจะช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอทีภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งระบบหลังบ้าน “Back End” และหน้าบ้าน “Front End” กล่าวคือ ระบบบริการการศึกษาบน Public Cloud สามารถรองรับการขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว อาทิการเพิ่มจำนวน CPU, Memory, Storage และ Network Bandwidth รวมถึงการเพิ่มจำนวน Server

ช่วยให้สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพได้ตามความต้องการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาที่ให้บริการ อาทิ ช่วงลงทะเบียนเรียน ช่วงรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานระบบจำนวนมาก ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบรองรับการใช้งานที่มากกว่าช่วงเวลาปกติได้ และเมื่อหมดช่วงเวลาดังกล่าว ก็สามารถปรับลด Capacity ลง

ทำให้ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก จากเดิมที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่มาเพื่อรองรับเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆที่มีผู้เข้าใช้งานระบบจำนวนมากเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากร ให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

โดยพัฒนาระบบบริการการศึกษาบน Public Cloud ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในครั้งนี้ ประกอบด้วย เอไอเอสให้บริการเช่าใช้เครือข่าย (Enterprise Cloud) ในลักษณะ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยจะให้บริการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่รวมตั้งแต่ CPU, RAM , Storage และ Firewall

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอส ดูแลเรื่องการติดตั้ง และดำเนินการ Configure ระบบความปลอดภัย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Vision Net ผู้พัฒนาระบบบริการการศึกษา (Registration System) ที่ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใช้งานได้แบบออนไลน์ โดยเป็นระบบที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกขั้นตอนการใช้งาน ตั้งแต่การรับนักศึกษาใหม่ จนถึงการออกปริญญาบัตร
Tmaxsoft ให้บริการด้านฐานข้อมูล (Database Platform) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “Tibero” ที่สามารถให้บริการ Database ในระดับ Enterprise ที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูง

อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น รองรับการใช้งานร่วมกับ Big Data & Analytics และ Cloud Technology สามารถทำงานในรูปแบบ High Availability หรือก็คือการปกป้องระบบฐานข้อมูลให้ดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่สะดุด โดยสามารถออกแบบได้ทั้งแบบที่เป็น Active – Active Cluster (Database Servers

สามารถทำงานได้หลายเครื่องพร้อมๆกันแบบ Active ทั้งหมด) และ Active – Standby Cluster (Database Servers ทำงานทีละหนึ่งเครื่อง ในกรณีที่เครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีปัญหาโดยระบบจะทำการย้ายไปทำงานอีกเครื่องเป็นการทดแทน)