“uberASSIST” บริการด้วย “ใจ” ที่แท็กซี่ทั่วไปทำไม่ได้ในชาตินี้

ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก แม้จะมีบริการสาธารณรูปแบบใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกอย่าง uberASSIST แต่ก็ถูกสกัดดาวรุ่งด้วยคำว่า “ผิดกฏหมาย” ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการให้บริการใหม่นี้ไม่ได้ไปแย่งอาชีพอะไรของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าถูกกฏหมายเลย แถมยังเป็นทางเลือกใหม่ที่ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสไปถึงจุดหมายแบบไม่ถูกปฏิเสธได้มากกว่า

การต่อสู้ในธุรกิจแบบ Uber ยังได้รับการตอบโต้จากกลุ่มที่มีเวลาว่างมาก จนไม่ไปทำมาหากิน และสุดท้ายรายได้ลดเพราะความรักสบาย ก็หันมาฟาดงวงฟาดงาด้วยการขัดขวาง จนทำให้อูเบอร์ต้องออกมาอธิบายอีกหลายรอบ

แต่สำหรับบริการใหม่ล่าสุดอย่าง uberASSIST (อูเบอร์แอสซิส) นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงสังคมให้ดีขึ้น เพราะให้โอกาสกับคนที่สมควรได้รับโอกาส แบบที่แท็กซี่ปกติไม่สามารถทำได้ในชาตินี้ ดังนั้นจึงไม่น่าจะขัดขวางด้วยประการทั้งปวง

อูเบอร์แอสซิส เป็นบริการเฉพาะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น ไปกับผู้ให้บริการที่ได้รับการอบรม ใช้ใจในการให้บริการ โดยอูเบอร์ได้จับมือกับภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Transportation For All (T4A) เป็นพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมให้ความรู้พาร์ทเนอร์ร่วมขับของอูเบอร์ ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการได้อย่างเหมาะสม

“พาร์ทเนอร์ร่วมขับ อูเบอร์แอสซิส จะต้องผ่านหลักสูตรกิจกรรมให้ความรู้และผ่านการทดสอบเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ ไว้วางใจได้ และที่สำคัญที่สุดคือด้านความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้คนพิการได้รับประโยชน์จากบริการนี้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเวลาเดินทาง ทราบค่าเดินทางไปจนถึงความสบายใจทั้งตัวเองและครอบครัวตลอดการเดินทาง” ศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าว

อูเบอร์แอสซิส ไม่ใช่บริการรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน แต่เป็นการให้บริการทางด้านการเดินทางด้วยการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในเรื่องของ รถเข็น ใช้ไม้เท้าขาว คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางการได้ยิน สามารถแจ้งพาร์ทเนอร์ร่วมขับให้รู้ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินทาง เพื่อให้พาร์ทเนอร์ร่วมขับ uber ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้โดยสาร และสามารถอำนวยความสะดวกสบายได้อย่างเหมาะสม

แต่ทั้งนี้ อูเบอร์แอสซิส เป็นเพียงผู้ช่วยให้การเดินทางสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ช่วยคนพิการส่วนตัว และไม่ใช่รถทุกคันที่เป็น อูเบอร์แอสซิส ดังนั้นผู้ที่ต้องการเรียกใช้บริการ อูเบอร์แอสซิส อาจต้องรอสักนิดหลังกดเรียกบริการ เพราะระบบจะเลือกรถ อูเบอร์แอสซิส ที่ใกล้ที่สุด ส่วนอัตราค่าโดยสารจะคิดอัตราเดียวกับบริการ uberX และ uberFLASH ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม

เสาวลักษณ์ ทองก๊วย หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ DPI-AP (Disabled Peoples’ International Asia-Pacific Region) และพันธมิตรภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Transportation For All (T4A) กล่าวว่า ที่ผ่านมาระบบขนส่งสาธารณะของไทยยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้คนพิการไม่สามารถใช้บริการเหล่านั้นได้จริง

ดังนั้นการประสานงานและผลักดันให้เกิดการยกระดับ ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนที่เอื้ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถออกมาดำเนินชีวิตในสังคมได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อผู้สูงอายุและคนพิการเข้ากับบริการด้านการเดินทางได้ จึงเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งบริการ อูเบอร์แอสซิส เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยเติมเต็มและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ได้สะดวกมากกว่าเดิม”

รู้ให้รอบเรื่อง uberASSIST
  1. พาร์ทเนอร์ร่วมขับจะต้องมีคะแนนดาวสูง และมีประสบการณ์การขับ Uber มาแล้วมากกว่า 100 เที่ยว และมีขนาดรถที่เหมาะสมในการขนย้ายรถเข็นแบบพับได้
  2. พาร์ทเนอร์ผู้ร่วมขับทุกคนของ อูเบอร์แอสซิส มีความเข้าใจ พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ที่เรียกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ
  3. พาร์ทเนอร์ร่วมขับ อูเบอร์แอสซิส ได้ผ่านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้จาก ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (Transportation For All – T4A) อย่างไรก็ตาม อูเบอร์แอสซิส เป็นเพียงทางเลือกในการเดินทางทั่วไป ไม่ใช่บริการรถพยาบาล
  4. พาร์ทเนอร์ร่วมขับได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดูแลอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ เช่น ไม้เท้าขาว รถเข็นที่พับได้ อย่างดี แต่ผู้เดินทางก็สามารถให้คำแนะนำการจัดเก็บและดูแลอุปกรณ์ในระหว่างทางได้ เพราะในบางครั้งอุปกรณ์อาจจะทำขึ้นเฉพาะบุคคล
  5. สามารถกดเรียก อูเบอร์แอสซิส ให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวของคุณที่ต้องการใช้บริการ อูเบอร์แอสซิส