ทีโอที ตั้งเป้าพันธมิตร MVNO 4 รายในปีนี้ ฟันรายได้โมบาย 4 พันล้าน

ทีโอที จับมือซิมเพนกวินให้บริการ MVNO รายใหม่ จากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว 2 ราย ตั้งเป้าปีนี้จะมีทั้งสิ้นรวม 4 รายคาดปีนี้จะมีรายได้จากธุรกิจโมบายอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท
แบ่งเป็นรายได้จากการเช่าเสาของเอไอเอส 3,900 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการของทีโอทีเอง 90 ล้านบาท และรายได้จาก MVNO 10 ล้านบาท
รังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างโครงข่ายพื้นฐานโทรคมนาคม โดยได้มีการเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจให้มากขึ้น
ซึ่งล่าสุดได้จับมือกับบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด หรือ ซิมเพนกวิน ในการเป็น MVNO รายใหม่ของทีโอที สำหรับคลื่น 2100 MHz จากเดิมที่มี 2 ราย คือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โมบาย เอท เทลโค (ไทยแลนด์) จำกัด
ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะส่งผลให้เพนกวินเป็นผู้ให้บริการของธุรกิจ MVNO ที่ให้บริการบน 2 คลื่นความถี่ โดยความร่วมมือครั้งนี้ยังไม่ได้ระบุว่าทางซิมเพนกวินจะซื้อจาก ทีโอที กี่เลขหมาย และมีอายุสัญญานานเท่าไร
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนการซื้อมาขายไป อายุสัญญาประมาณ 3-5 ปี โดยลูกค้าเพนกวินจะได้รับบริการจากโครงข่ายคุณภาพตามมาตรฐานเช่นเดียวกับมือถือค่ายอื่นๆ
“คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการเจรจาเป็นพันธมิตรกับ MVNO เพิ่มอีกหนึ่งราย รวมเป็น 4 ราย โดยทีโอทีมีเลขหมายสำหรับให้ MVNO อยู่ประมาณ 4-5 ล้านเลขหมาย ในขณะที่ปัจจุบัน MVNO มีการใช้เลขหมายไปเพียงหนึ่งแสนเลขหมายเท่านั้น”
รังสรรค์ กล่าวว่า สำหรับธุรกิจโมบายของทีโอทีนั้น คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ จะมีรายได้จากธุรกิจโมบายอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เช่าเสาสัญญาณ 3,900 ล้านบาท
และรายได้จากการให้บริการของทีโอทีเอง 90 ล้านบาท และรายได้จาก MVNO จำนวน 10 ล้านบาท
นอกจากนี้หากสำนักงานอัยการสูงสุดส่งหนังสือตอบรับร่างสัญญาการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในคลื่น 2100 MHZ ที่ทำกับเอไอเอส จะทำให้ ทีโอที มีรายได้วันละ 10 ล้านบาท
และการเป็นพันธมิตรร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ในคลื่น 2300 MHz อีกวันละ 15 ล้านบาท