TBN software มั่นใจซอฟต์แวร์ตามสั่งดีต่อธุรกิจมากกว่า

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์สักชนิดหนึ่งเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปนัก ถ้าผู้บริหารธุรกิจนั้นศึกษาและเลือกใช้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในการแข่งขันบนโลกยุคดิจิทัลที่ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า ในขณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ
ซอฟต์แวร์แบบ Custom software หรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการนำเข้ามาใช้ในองค์กร นอกเหนือไปจากการใช้ซอฟต์แวร์แบบสำเร็จรูปที่ในบางฟีเจอร์ที่มีให้ก็ไม่ได้จำเป็นกับธุรกิจที่ทำอยู่เท่าใดนัก แต่เมื่อมีให้มาแล้วก็ต้องติดตั้งแบบเลยตามเลย
Mendix Platform หนึ่งใน Custom software จากเนเธอร์แลนด์ ที่น่าจับตามอง เพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การพัฒนา Web application สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว มีบริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด TBN software เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เริ่มเข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปี 2551
ปนายุ ศิริกระจ่างศรี กรรมการผู้จัดการ TBN software กล่าวว่า การเติบโตของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีอัตราเฉลี่ยปีละ 15-20% ซึ่งเป็นการเติบโตตามตลาดและความต้องการใช้เทคโนโลยีในประเทศ แต่ในปีที่ผ่านมาเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 30% ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0 ทำให้หลายธุรกิจสนใจที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และหันมามองซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น
ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาตลาดยังไม่เข้าใจเรื่องซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้มากนัก แต่ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจของบริษัทฯ ประกอบกับการเข้ามาของ Digital Transformation ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง และหันมาหา Custom software มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีทำให้ TBN software มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 40% ในปีนี้
“จุดเด่นของ Mendix Platform อยู่ที่ความเรียบง่ายและรวดเร็ว ช่วยพัฒนาแอพลิเคชันเร็วขึ้นถึง 6 เท่าไม่ต้องยุ่งยากด้วยการเขียน Code แบบเดิมๆ ทั้งยังง่ายต่อการใช้งานไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง รองรับการทำงานร่วมกับ Cloud technology และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต”
ปนายุ กล่าวว่า การใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาตามสั่งมีความเหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากกว่า เพราะสามารถเลือกฟังก์ชันที่ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงได้อย่างแท้จริง แม้จะราคาแพงกว่าซอฟต์แวร์แบบกล่องแต่ก็คุ้มค่าและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจได้มากกว่า
โดยเฉพาะในยุคของโลกดิจิทัลที่การแข่งขันต้องการความแตกต่าง เพราะความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างแท้จริง
ปัจจุบัน TBN software มีลูกค้าในกลุ่ม การเงินการธนาคาร ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาเน้นกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก แต่นับจากนี้จะมุ่งเน้นเอกชนมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคาร ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจรีเทล ที่มีการใช้แอปพลิเคชันมากขึ้น และเป็นกลุ่มแรกที่เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และการแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการสร้าง Mendix Coemmunity ที่จะร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ ก่อนจะต่อยอดลูกค้าไปสู่กลุ่มซิติเซนดีเวอลอปเปอร์ที่จะช่วยทำให้ Mendix Platform ขยายไปได้กว้างมากขึ้น จากปัจจุบันที่องค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศจากหลากหลายภาคธุรกิจ เลือกใช้ Mendix เป็น Platform หลัก สำหรับการพัฒนา Application ขององค์กร
“Mendix Platform เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนา Custom software จากการเขียน Code ซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและใช้เวลานานนับปี มาเป็นการใช้ Model ซึ่งเป็นเพียงการ Drag and Drop แล้วนำมาประกอบและทดสอบความถูกต้องและความปลอดภัย”
“ทำให้เกิดความรวดเร็วเขียนแล้วเสร็จภายในเวลาไม่กี่เดือน หรือเพียงไม่กี่สัปดาห์ นับเป็นการพลิกโฉมวงการซอฟต์แวร์ และเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง Next Generation เนื่องจากทำให้การออกแบบระบบเป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยากอีกต่อไป”