แสนสิริเปิดตัว แสนสิริเอไอบล็อก ดึงเอไอเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของบ้านภายในปี 2561

แสนสิริรุกดิจิทัลเต็มรูปแบบ หลังคิดค้นและเปิดบริการเทคโนโลยีมาตั้งแต่ต้นปี ล่าสุดเตรียมเปิดแพลตฟอร์มอัจฉริยะภายในบ้าน โค้ดเนมว่า แสนสิริเอไอบล็อก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเอไอของอะเมซอน ภายใต้เทคโนโลยี lex บนระบบคลาวด์ โดยจับมือ อะเมซอนเว็บเซอร์วิสต์ และ เดลิเทค พัฒนาระบบเอไอให้สามารถรับคำเสียงภาษาไทยเป็นครั้งแรกของเมืองไทย พร้อมดันเทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยยกระดับการอยู่อาศัยยุคดิจิทัลต่อไป

ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง ประธานผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการเปิดบริการแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทมากขึ้น มีการเปิดตัวน้องแสนดี หุ่นยนต์ที่จะเข้ามาช่วยจัดการด้านจดหมายภายในโครงการแสนสิริ และยังมีการใช้งานรถไฟฟ้า (EV) เพื่อสัญจรภายในโครงการอีกด้วย

ล่าสุดแสนสิริขยับเข้าสู่ที่พักอาศัยอัจฉริยะมากขึ้นด้วยการเปิดตัว “แสนสิริเอไอบล็อก” ด้วยความร่วมมือของสองบริษัทเทคโนโลยีที่สำคัญ ทั้ง อะเมซอนเว็บเซอร์วิสต์ และเดลิเทค มีแพลตฟอร์มการทำงานของ lex ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะหรือ Ai (Artificial Intelligence) ของอะมเซอน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้รองรับคำสั่งเสียงเป็นภาษาไทยครั้งแรกของประเทศไทย

โดยการทำงานของ lex ภายใต้ “แสนสิริเอไอบล็อก”จะสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยหลังการเอ่ยชื่ออเล็กซ่า และตามด้วยโฮม ซึ่งเวอร์ชั่นแรกจะสามารถรองรับการสั่งงานเพื่อตรวจเช็กสภาพอากาศ เช็กข่าว การจราจร เปิดเพลง เปิดทีวี เปิดวิทยุ เปิดไฟภายในบ้าน เช็กค่าน้ำ เช็กจดหมาย ตลอดจนเช็กค่าส่วนกลางของนิติบุคคลแสนสิริ

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะทำงานภายในโครงการของแสนสิริ โดยเชื่อมต่อกับระบบการทำงานคำสั่งเสียง ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการได้สมบูรณ์แบบในราวปี 2561 และในอนาคตจะพัฒนาให้รองรับการทำงานการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การซื้อตั๋วทั้งภาพยนตร์ เครื่องบินและคอนเสิร์ต บริการเรียกแท็กซี่ เรียกบริการส่งจดหมายผ่านหุ่นยนต์แสนดี เรียกบริการซักรีด ตลอดจนบริการอื่นๆที่สามารถเรียกใช้บริการผ่านระบบได้ในอนาคต

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยี เริ่มเข้าสู่ชีวิตประจำวันในทุกสิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การเดินทาง การกีฬา ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ สร้างให้เกิดข้อมูลที่มากมายมหาศาล โดยการจับพฤติกรรมการใ้ช้งานในหลากหลายรูปแบบออกมาเป็นข้อมูลดิจิทัล และใช้ความสามารถของระบบอัจฉริยะหรือว่า Ai ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก หรือที่เราเรียกว่า บิ๊กดาต้า เพื่อให้เกิดการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น

อีกทั้งในปัจจุบัน มีการใช้งานภาพเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยอาศัยความสามารถของ Ai เข้ามาช่วยให้เกิดประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการเช่นกัน และวันนี้แสนสิริก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการดึงความสามารถของ Ai เพื่อมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บ้าน และยังเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่สามารถรองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ด้าน ดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล กรรมการผู้จัดการ เดลิเทค ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบนระบบคลาวด์ เปิดเผยว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมาในครั้ง สามารถสั่งงานด้านเสียง ผ่านบริการ 2ส่วนหลัก ทั้งในส่วนของ โฮมออโตเมชั่น และ ออโตเมชั่นเซอร์วิสต์ ซึ่งการสั่งงานก็สามารถสั่งการเป็นภาษาไทยได้เลย โดยระบบแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นแบบเปิด ทำให้เราสามารถพัฒนาและต่อยอดระบบได้อย่างต่อเนื่อง

แสนสิริเอไอบล็อก
กล่องอัจฉริยะ โค้ดเนม “แสนสิริเอไอบล็อก”

แน่นอนว่าการสื่อสารคำสั่งเสียงระหว่างเอไอและมนุษย์จะได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งระบบอัจฉริยะนี้ยังใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบคลาวด์ หรือ Server-less ทำให้ไม่จำกัดการรองรับการใช้งานของลูกบ้านในอนาคต โดยมั่นใจได้ว่าระบบจะมีความเสถียรและรองรับการทำงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ระบบ แสนสิริเอไอบล็อก นับเป็นจุดเริ่มต้นของนำเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยมาใช้งานจริง ซึ่งจะยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองคำสั่งเสียงเบื้องต้น และตอบสนองการใช้งานการอยู่อาศัยให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้ลูกบ้านของแสนสิริใช้งานได้ภายใน ไตรมาส 2ของปี 2561 ภายในโครงการคอนโดมีเนียมที่อยู่ในเซ็กเมนต์บีเกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นคอนโดระดับราคาระหว่าง 1.5- 3 แสนบาทต่อ ตารางเมตรของเครือแสนสิริ