โรเบิร์ต บ๊อช ชูบริการ Bosch Remote Services อนาคตของระบบอัคคีภัย

การจัดการระบบอัคคีภัยที่แตกต่างกันในหลายพื้นที่ เทคโนโลยีอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้สามารถควบคุมได้จากระยะไกลอย่างราบรื่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการ โดยบริการ Bosch Remote Services จะช่วยตรวจสอบดูแลรักษาและให้บริการอุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ

ด้วยความสามารถของฟีเจอร์ Remote Connect ทำให้การเชื่อมต่อระยะไกลด้วยอินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัย ยกระดับการทำงานภาคปฏิบัติ โดยผู้ติดตั้งสามารถดูแลภาพรวมของระบบจากระยะไกลด้วยตัวเองได้ ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการวางแผน การดำเนินการ และการรายงานเกี่ยวกับบริการที่ดีขึ้นได้

ขณะที่ฟีเจอร์ Remote Maintenance ซึ่งเป็นฟีเจอร์การบำรุงรักษาระยะไกล จากการสร้างการเชื่อมต่อระยะไกลเพื่อการบำรุงรักษาจะให้ข้อมูลระบบอัคคีภัยแบบสด แผนผัง และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษาระบบ ทำให้การเรียกใช้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างน้อย 25%

Bosch Remote Services

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Remote Alert เพื่อแจ้งเตือนเหตุการร์ได้อย่างทันท่วงที ด้วยการเชื่อมต่อระยะไกล ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับ ผู้ประกอบการด้วยการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ด้วย SMS และอีเมล์ในทุกครั้งที่ตรวจพบเหตุการ์อัคคีภัยตามเงื่อนไข