TheReporter.asia

ข่าวไอที เทคโนโลยี

ทีโอทีส่งพลังน้ำใจขยายเวลาจ่ายค่าบริการลูกค้า 1 เดือน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” โดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ
และ ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายในงาน ทีโอที ได้เป็นสื่อกลางส่งพลังน้ำใจติดตั้งโทรศัพท์ 40 เลขหมาย เพื่อรองรับน้ำใจไมตรีร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทั่วประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ทีโอที ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทีโอที ได้ออกมาตรการขยายเวลาชำระค่าบริการเดือนกันยายน 2562 สำหรับลูกค้าบริการโทรศัพท์บ้าน ลูกค้าบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และลูกค้า TOT mobile แบบรายเดือนเป็นเวลา 30 วัน, ลูกค้าบริการโทรศัพท์บ้านและ/หรืออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (บ้านพักอาศัย) ที่น้ำท่วม ยกเว้นค่าเช่ารายเดือน 1 รอบบิล โดยนำหลักฐานภาพถ่ายมาแสดงที่ศูนย์บริการในพื้นที่, และลูกค้า TOT mobile แบบเติมเงินเพิ่มวันใช้งานฟรี 7 วัน