ซีพีออลล์ ประกาศรางวัล ‘บล็อกกาภิวัตน์ NOW or NEVER’

ซีพีออลล์ จับมือสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หนุนบล็อกเกอร์ผ่านการจัดงานประกาศรางวัล “Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL” (TBBA) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บล็อกกา ภิวัตน์…NOW or NEVER’ หวังสนับสนุนและร่วมผลักดันเหล่าบล็อกเกอร์ออนไลน์ยุคใหม่ได้มีพื้นที่และเวทีของตัวเองในการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดและแสดงผลงานของตนเอง

นายบัญญติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้จับมือกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม เตรียมจัดงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL หรือ TBBA 2018 by CP ALL

‘บล็อกกาภิวัตน์…NOW or NEVER’ เพื่อยกย่องและเชิดชูผลงานผ่านการมอบรางวัลให้แก่บล็อกเกอร์ที่สร้างสรรค์งานเขียนออนไลน์ที่ดีมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคมตามปณิธานของซีพี ออลล์ นั่นคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

โดยรางวัลนี้แบ่งรางวัลออกเป็นประเภทต่างๆรวม 10 รางวัล ครอบคลุมทั้งเชิงคุณภาพและไลฟ์สไตล์ สำหรับบล็อกเกอร์ที่สนใจสามารถสมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ https://tbba.in.th หรือ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/blogger.cpall/

ทั้งนี้ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมที่ผ่านมา ซีพีออล์ได้จัดงาน “Blogger’s Bootcamp by CP All” ปีที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บล็อกกาภิวัฒน์ อย่าให้อนาคต Disrupt เรา” ในรูปแบบการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากร โดยมีเนื้อหาคลอบคลุม 3 หัวข้อ ได้แก่ Content Quality & Reach, Platform และ Data Analysis

พร้อมเวิร์คช็อปลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้กับเหล่าบล็อกเกอร์ได้ปรับตัวทันตามการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากบล็อกเกอร์ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจรรมจำนวนมาก

นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนในการจัดงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL เพื่อช่วยยกระดับวงการบล็อกเกอร์ไทยให้สามารถพัฒนาเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและจริยธรรมต่อผู้อ่าน เนื่องจากปัจจุบันเนื้อหาและคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์มีความสำคัญและเป็นที่นิยมของคนโดยทั่วไป

ด้าน รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวว่า พีไอเอ็มเล็งเห็นว่าโลกดิจิทัลนั้นมีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่หากได้รับเนื้อหาที่ขาดคุณภาพหรือไม่เหมาะสม อาจจะส่งผลเสียงในอนาคตก็เป็นได้

โดยทางสถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL เพื่อช่วยสานต่อปณิธานในการผลักดันให้บล็อกเกอร์รุ่นใหม่ในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพและความสร้างสรรค์เพื่อสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ ของเยาวชนไทยในอนาคต