ทีโอที รับรางวัลเกียรติยศเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ 2561

พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานมอบรางวัลโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับ บมจ.ทีโอที โดยมี นาย เทอดศักดิ์ จิโรจยนตรกิจ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนวิชาการและสารสนเทศ : วกญ.) เป็นผู้แทนรับมอบ ในพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบ ดีเอสไอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ซึ่งจัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION : DSI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับทราบผลการดำเนินงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน