ทีโอที ลงพื้นที่ จ.เลย ติดตามโครงการเน็ตชายขอบ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.ทีโอที ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ (zone c+) ในภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 2 จังหวัดเลย เพื่อติดตามงานการก่อสร้างอาคาร USO NET ที่ ร.ร.บ้านเล้า ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง ร.ร.บ้านปากแดง ต.วังยาว อ.ด่านซ้ายและ ร.ร.บ้านห้วยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย

พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษาให้เยาวชนทั้ง 3โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์และการเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี โอกาสนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ บ้านกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งเป็นจุดกระจายสัญญาณไวไฟ (Access Point) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบสัญญาณให้บริการอินเทอร์เน็ต