ดอนเมืองโทลล์เวย์ “พาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่ 4”

เมื่อเร็วๆนี้ น.ส.อัจฉรา เจริญพร (คนกลาง) ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับ ดอนเมือง นำน้องๆนักเรียนโรงเรียนเปรมประชา เขตดอนเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 ในโครงการ “พาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่ 4”