ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สใช้เอไอยกระดับอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์

เทคโนโลยี ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากในปัจจุบันสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล ที่กำลังประสบปัญหาปริมาณคนไข้ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง และการเปลี่ยนรูปแบบการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นแบบยึดผลการรักษาเป็นหลัก

ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลนี้จะสามารถรับมือได้ทั้งด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนไป ความกดดันด้านต้นทุน และคนไข้ที่คาดหวังคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างเอไอ

นายฟิลลิปป์ เพเดอบอส กรรมการผู้จัดการ ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประเทศไทย (ซ้าย) ดร.โทเบียส เซย์ฟาร์ท กรรมการผู้จัดการ และ ประธาน ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประจำภูมิภาคอาเซียน (กลาง) และนายเอ็นโน เนอห์รบาส ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ และบริการด้านดิจิทัล ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ขวา)

ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยี เอไอของซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ ในงานสัมมนาผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิภาคเอเชีย ณ ห้องโลตัส สวีท 8 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์เผยเทรนด์อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพทั่วโลกมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้รับมือความท้าทายในการบริหารโรงพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาคนไข้ โดยมุ่งที่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการให้บริการแก่คนไข้

Advertisements

รองรับความต้องการของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพทั่วโลก ที่ต้องการพัฒนาการดูแลรักษาให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น เน้นการป้องกันในระดับปัจเจกบุคคล และการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง

ดร. โทเบียส เซย์ฟาร์ท กรรมการผู้จัดการ และประธาน ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ปัจจบันบริษัทฯ มีสิทธิบัตรด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) มากกว่า 400 ฉบับ ด้าน Deep Learning อีก 75 ฉบับ

และแอปพลิเคชันที่พัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีเอไอมากกว่า 30 ฉบับ โดยให้ความสำคัญกับการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพสู่ยุคดิจิทัล และมีความพร้อมที่จะช่วยโรงพยาบาลทั่วโลกรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สพร้อมตอบโจทย์ดังกล่าวด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและโซลูชันการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายจากทุกที่มีเครื่องมือแพทย์ที่จำลองมาจากระบบการเรียนรู้และจดจำของสมองมนุษย์ ซึ่งมีประโยชน์ในการเรียนรู้รูปแบบการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมและแม่นยำที่สุด

และได้พัฒนาซอฟต์แวร์ซินโกเวีย (Syngo.via) ซึ่งทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Cinematic VRT เพื่อช่วยในการเลือกตำแหน่งและมุมมองของข้อมูลภาพจากเครื่องเอ็มอาร์ไอและซีทีสแกนสำหรับการนำข้อมูลภาพที่ดีที่สุดไปใช้ในการวินิจฉัยโรค

โดยการสร้างภาพสี 3 มิติที่มีความคมชัดและมีแสงเงา เพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นอวัยวะที่ตรวจได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนทุกมุมมอง จึงส่งผลดีต่อการป้องกันและวางแผนการรักษาโรค

นอกจากนั้นเครื่องมือแพทย์และระบบดิจิทัลอีโคซิสเต็มของซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สยังรองรับการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ชั้นนำอย่างหลากหลาย อาทิ Arterys, Explorer Surgical, Heartflow, Materialise, mediCAD Hectec, Mint Medical, Pie Medical Imaging, Stroll Health and SyntheticMR

ดร.โทเบียส กล่าวว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกหันมาตรวจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอและซีทีสแกนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องบริหารการใช้งานเครื่องมือต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

เริ่มตั้งแต่การลดระยะเวลาการรอคอยของคนไข้ ลดอัตราการตรวจซ้ำ ทราบผลการตรวจที่ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

ดังนั้น ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สจึงได้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งาน เทคนิคการตรวจ การวิเคราะห์และอ่านค่าต่างๆ ที่เรียกว่าพีอีพีคอนเน็ก หรือ PEPconnect (Personalized Education Plan)

ที่ใช้งานง่ายคล้ายโซเชียลมีเดีย ตลอดจนมีแพลตฟอร์มไลฟ์เน็ต หรือ LifeNet เพื่อติดตามสมรรถนะการใช้งานของเครื่องแบบเรียลไทม์และแจ้งบำรุงรักษาได้ทันทีผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ปัจจุบันโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีหลากหลายโซลูชันของ ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รพ.บำรุงราษฎร์ กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง และโรงพยาบาลเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

ซึ่งซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ด้าน คือ เพิ่มความแม่นยำในการตรวจรักษา เปลี่ยนโฉมการดูแลรักษาคนไข้ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับประสบการณ์การรับบริการของคนไข้ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพไปสู่ยุคดิจิทัล

โดยล่าสุดได้จัดงาน สัมมนาผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิภาคเอเชีย 2561 (Hospital Management Asia 2018) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพเมื่อวันที่ 13-14 กันยายนที่ผ่านมา

“การพลิกโฉมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพไปสู่ยุคดิจิทัล ผนวกกับพลังของเทคโนโลยีเอไอช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถเพิ่มความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และรักษาความสามารถทางการแข่งขันเอาไว้ได้ แม้ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะท่ามกลางปริมาณงานตรวจวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น”