ไทยพาณิชย์ หนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และบริษัท แชสซีพลัสอินฟิล จำกัด (FABLAB) พันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการ SME INNOVATION

เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งระบบ รุกต่อยอด “โครงการชนชราแห่งอนาคต” จัดแคมเปญพิเศษสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีที่พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ

วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท พร้อมรับทุนสนับสนุนจาก สวทช. สูงสุด 400,000 บาท/โครงการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดผู้สูงอายุทั้งในระดับประเทศและระดับสากล