NEA สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน CLMVT

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ภายใต้แนวคิด Creative CLMVT สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากกลุ่มประเทศ CLMVT อย่างเข้มแข็ง และต่อยอดด้านธุรกิจการค้าและการลงทุน

ในภาพ นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (แถวนั่งคนกลาง) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร โดยมี นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 5 จากซ้ายแถวนั่ง) และนายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ที่ 5 จากขวาแถวนั่ง) ร่วมในพิธี

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 หรือ nea.ditp.go.th