ก.วิทย์​ เตรียมจัดงานใหญ่​ ยกระดับ​ เทศกาลนวัตกรรม

กระทรวงวิทย์​ เตรียมจัดงาน​ Innovation​ Thailand Expo​ 2018​ แสดงผลงานกว่า​ 250นวัตกรรม​ จาก​ 150​ หน่วยงาน​ ยกระดับสัปดาห์นวัตกรรมแห่งชาติขึ้นสู่สากล​ ชูแนวคิด​ “เทศกาลนวัตกรรม” ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม​ ระหว่างวันที่​ 4-7​ ตุลาคม​ 2561​ณ​ ฮอลล์​ 98 ไบเทค​ บางนา

รศ.นพ.สรนิต​ ศิลธรรม​ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ กล่าวว่า​ การจัดงานครั้งนี้เป็นการยกระดับภาพใหญ่ของการพัฒนาประเทศไทยด้วยนวัตกรรม​ ซึ่งยกระดับมาจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์​ ที่จัดต่อเนื่องมานาน​ 3 ปี​ ให้เกิดการรับรู้และยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

เทศกาลนวัตกรรมนี้ยังนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย​ ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ​ ทั้งภาครัฐ​ เอกชน​ สถาบันการศึกษา​ ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย​ การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย​ การใช้ประโยชน์งานวิจัย​ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ด้าน​ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเน้นว่างาน“INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ที่จะมาในรูปแบบใหม่ “เทศกาลนวัตกรรม” ที่จะพบกับนวัตกรรมระดับประเทศที่หลากหลาย อาทิ

โซนนิทรรศการ “นวัตกรรมประเทศไทย” จะมาพร้อมกับ 70 ผลงานนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และ 30 ผลงานนวัตกรรมในโครงการไฮไลท์รอบปีที่ผ่านมา

โซนนิทรรศการ “รางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)” กับ 100 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม

โซนนิทรรศการ “อาชีพในศตวรรษที่ 21” เสนอทิศทางของอาชีพในอนาคต พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

โซนนิทรรศการ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)” โดย 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

โซนนิทรรศการ “International Innovation” โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจาก จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิสลาเอล มาเลเซีย

รวมทั้งจะมีพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2561 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) จำนวน 10 รางวัลนวัตกรรมในหลายหลายด้าน ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (ระดับเยาวชน) รางวัล UAV Startup (นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ) รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และรางวัลนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation)

นอกจากนั้นเพื่อตอกย้ำความเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนาระดับนานาชาติ ทั้งในระดับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม 10 หัวข้อ วิทยากรระดับประเทศมากกว่า 50 ท่าน ตลอด 4 วันของการจัดงาน

รศ.นพ.สรนิต กล่าวทิ้งท้ายว่า “งานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จากการเข้ามารับบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ

ศึกษาแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ศึกษาแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาดกับเทศกาลนวัตกรรม งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม นี้ ที่ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา”