กสิกรไทยสานต่อ KBank Private Banking Academy

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ และนายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดหลักสูตร KBank Private Banking Academy: Next Generation 2018 รุ่นที่ 4 จำนวน 78 คน

สำหรับทายาทกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individuals) ของธนาคาร ได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจการเงินเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) การบริหารความเสี่ยง นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลก

และการสร้าง Mindset ต่อการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ (Transforming) เพื่อให้สามารถสานต่อกิจการครอบครัว หรือริเริ่มธุรกิจของตัวเองได้อย่างยั่งยืน ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน