ไทยพาณิชย์รับรางวัล Digital Organization of the year

ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้ารางวัล Digital Organization of the year ภายในงาน Digital Thailand Bigbang 2018 สะท้อนผลงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่โดดเด่น

โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Award 2018 ประเภทรางวัล Digital Organization of the year สะท้อนผลงานการสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่โดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่

สามารถนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชนและเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ

โดยมีนายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ารับรางวัลภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2018: Thailand Big Data ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี