ดีเอชแอล คว้า “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย”

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2561 จากเอออน ฮิววิท เป็นครั้งที่ 4 ตอกย้ำความเป็นเลิศทางผู้นำ และ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2561 จากผลการสำรวจของบริษัท เอออน ฮิววิท บริษัทผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก

โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอย่างสูงของบริษัทในด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ภาพลักษณ์องค์กรที่โดดเด่น และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

ผลการศึกษา The Aon Global Employee Experience จากพนักงานทั่วโลกประจำปี 2561 ชี้ให้เห็นว่า ‘การมีส่วนร่วมของพนักงาน’ คือดัชนีชี้วัดที่สำคัญมากที่สุดในการสร้างประสบการณ์การทำงานของพนักงานและนายจ้างดีเด่นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีขององค์กร ผลการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากพนักงานโดยประเมินจาก 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงาน, ภาพลักษณ์ขององค์กร, การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

จากผลการศึกษาพบว่า ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย มีคะแนนนำสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยขององค์กรในประเทศไทยถึง 29% สำหรับดัชนีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน, 27% สำหรับดัชนีความเป็นผู้นำ, 22% สำหรับดัชนีการมีส่วนร่วมของพนักงาน และ 19% สำหรับดัชนีภาพลักษณ์ขององค์กร

ทั้งนี้ คะแนนของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย ในส่วนของความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (91%) และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน (89%) แซงหน้าคะแนนของนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยปีนี้

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ได้เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น และสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทย ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นเป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่ปี 2556

และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราได้ใช้แนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินงานผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการทำงานโดยไม่ลดทอนการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Respect & Result)”

“ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังเพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมความเป็นผู้นำภายในองค์กรของเรา พนักงานของเราทั้งหมดรวมถึงพนักงานส่งของที่มีการพบปะกับลูกค้าได้รับการอบรมผ่านโครงการ Certified International Specialist (CIS)

และ Certified International Manager (CIM) การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และทำให้พนักงานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการทำงานทุกวันทำให้พนักงานสามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า และทำให้ธุรกิจเจริญเติบโต” คุณชนัญญารักษ์ กล่าว

นอกเหนือจากรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย ยังได้รับรางวัล Great Place to Work® เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 จาก Great Place to Work Institute นับเป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร สร้างแรงจูงใจ

กระตุ้นการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานผ่านการให้ความรู้และแผนพัฒนาบุคลากร นอกจากสองรางวัลข้างต้น ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ยังได้รับรางวัล Top Employer Award จาก Top Employers Institute ในปีนี้อีกด้วย