SCB ฟุ้งใช้ AI เข้าช่วยธุรกิจภายใน 6เดือน หลังเปิด เอสซีบี อบาคัส ดูแลตรง

SCB ลุยเทคโนโลยีเข้าขับเคลื่อนธุรกิจอย่างจริงจัง เดินหน้าแยกหน่วยดูแลตรง ตั้ง เอสซีบี อบาคัส บริษัทใหม่ ดูแลการค้นหาเทคโนโลยี พร้อมทดลองใช้งานจริงภายในก่อนใช้งานจริง ตั้งเป้าใช้นวัตกรรมแรกภายใน 6 เดือน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทในวงการการเงินและการธนาคารมากขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญและมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการลูกค้าเพื่อสอดรับกับเทรนด์ดิจิทัลอยู่เสมอ อาทิ แอปพลิเคชัน SCB Easy เวอร์ชั่นล่าสุด และ แอปพลิเคชัน Chatuchak Guide ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ดี ธนาคารยังคงเดินเกมรุกด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งบริษัท เอสซีบี อบาคัส ขึ้นเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีด้าน AI ซึ่งเป็นแผนการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ทั้งนี้ บริษัทริเริ่มนำเอา AI มาใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ และเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านั้น

เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจและการให้บริการของธนาคาร นับว่าเป็นครั้งแรกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินการธนาคารของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการจัดตั้งบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงนี้โดยเฉพาะ

ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและการบริการของไทยพาณิชย์ได้อย่างทวีคูณ สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจและการเงินของลูกค้าที่หลากหลายและครอบคลุมอย่างตรงจุดยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพลิกโฉมวงการการเงินการธนาคารไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ด้าน ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน เรากำลังศึกษาเรื่องอุปกรณ์ IoT เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเพื่อทำแคมเปญที่โดนใจ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง อีกทั้งยังมีการช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการดึงระบบแอดไวเซอร์ แบบ AI เข้ามาช่วยแกไขปัญหาลูกค้าโดยตรง ทำให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยจุดเด่นของพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีอย่าง MIT ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนองการทำงานได้ในอนาคต อีกทั้งทีมงานของเราที่มีทั้งความรู้และคามเข้าใจทางธุรกิจ ด้วยพื้นฐานความรู้ทางเทคโนโลยี จนสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ ซึ่งในอนาคตจะขยายตัวไปสู่การสร้างบริการใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรก เทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ มีทั้ง 3 ส่วนคือ 1.scb easy app 2.การนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแบบรายยุคคล 3.ปรับปรุงฐานข้อมูลค้า เพื่อให้เกิดการติดต่อที่งานขึ้น โดยจะทำการทดลองเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยจุดแข็งของเราคือความตั้งใจจากผู้บริหารที่ต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยธุรกิจอย่างตั้งใจ อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่ขัดเจนในสร้างเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย ช่วยให้เราดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทีมงานที่แข็งแกร่งในการก้าวไปสู่เป้าหมายข้างหน้า

เอสซีบี อบาคัส
ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

ทั้งนี้ในการค้นหาและทดลองเทคโนโลยีบางส่วนอาจจะต้องซับพอร์ตเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น หากแต่บางส่วนเช่น IoT ก็อาจจะต้องเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ด้วย เพื่อสร้างฐานข้อมูลการรับรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดระบบข้อมูลที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เรายังอยากเป็นบริษัทแนวหน้าด้านการเงินที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างบริการได้อย่างครบวงจร และเป็นบริษัทแรกที่มีการแยกบริษัทออกมา เพื่อสร้างและค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ เชื่อว่าการการทำเช่นนี้จะสร้างให้เราสามารถเข้าถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเติบโตไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในระดับเอเชียได้ในอนาคต

ไม่เพียงเท่านั้น ในส่วนของความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อกฏหมาย โดยให้ความสำคัญและสร้างความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลบุคคลเป็นอย่างมาก โดยจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฏหมาย และจะต้องใช้งานได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ