ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ติดตั้ง IoT ช่วยดูแลระบบความเย็น รู้เหตุก่อนซ่อมทั่วประเทศ

ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ผู้จัดจําหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในประเทศไทย ติดตั้งแพลตฟอร์มการจัดการไอโอทีด้วย “ซิสโก้ แจสเปอร์ คอนโทรล เซ็นเตอร์ ไอโอที” (Cisco Jasper Control Center IoT) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นการตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์ของเครือข่ายเครื่องทำความเย็น. ที่ติดตั้งในไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ โซลูชั่นที่ติดตั้งนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปรับปรุงขีดความสามารถของบุคลากร และช่วยให้ลูกค้าลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากการหยุดการทำงานของอุปกรณ์

นายวรฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แพลตฟอร์ม Cisco Jasper IoT มีประสิทธิภาพในการสนองความต้องการของลูกค้าเราอย่างลงตัว โดยสามารถอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของเรา และทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

โดยจากการใช้งาน เราพบว่าโซลูชั่น IoT เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทรานส์ฟอร์มการดำเนินธุรกิจ และสร้างผลกำไรของธุรกิจด้วยระบบการตรวจสอบสถานะอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ที่มีความปลอดภัย เราตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความแตกต่างในตลาด และ Cisco Jasper IoT ก็เป็นตัวช่วยให้เกิดความแตกต่างนั้น รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

“เรามั่นใจว่าความเชี่ยวชาญของซิสโก้ด้านโซลูชั่น IoT บวกกับความสามารถและความเป็นมืออาชีพในการติดตั้งระบบของซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรของเรา และทำให้เราก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ในไม่ช้า”

ด้านนายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้ เปิดเผยว่า IoT ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเปลี่ยนผ่านของธุรกิจในปัจจุบัน โซลูชั่น IoT จะไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นหากปราศจากแพลตฟอร์มปฏิบัติการ IoT ที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยแพลตฟอร์มไอโอทีดาต้าแฟบริกของซิสโก้ หรือ ‘Cisco Kinetic IoT’ ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT บนเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์ IoT ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่รวดเร็วและถูกต้อง

สำหรับซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. การติดตั้งโซลูชั่น Cisco Jasper IoT นับเป็นองค์ประกอบ IoT ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัลแบบครบวงจร ซิสโก้รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมมือและทำงานอย่างใกล้ชิดกับซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ความสำเร็จที่ได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าโซลูชั่น IoT ของซิสโก้จะมอบประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อองค์กรธุรกิจอื่นๆ และช่วยเปิดประตูสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรม 4.0”.

ทั้งนี้การทำงานผ่านแพลตฟอร์มไอโอทีดาต้าแฟบริกของซิสโก้ที่มีชื่อว่า “ซิสโก้ คีเนติก” (Cisco Kinetic) โดยซิสโก้และซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ ช่วยให้ความคิดริเริ่มด้านไอโอทีประสบความสำเร็จจากการที่ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โดย “ข้อมูล” (data) ทั้งหมดที่เกิดจากอุปกรณ์ไอโอทีจะถูกนำมาวิเคราะห์ ประเมิน และสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ ช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถย้ายข้อมูลไปยังแอพพลิเคชันที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เป็นส่วนตัวและปลอดภัย

ซันโย

โซลูชั่นไอโอที (IoT) ของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ได้รับการติดตั้งโดยบริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดตั้งระบบและให้บริการโซลูชั่น Cisco Jasper IoT ในประเทศไทย โดยซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.ได้ติดตั้งซิมการ์ด Cisco Jasper IoT ในอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ซึ่งจะส่งข้อมูลอัพเดตผ่านแพลตฟอร์ม “ซิสโก้ แจสเปอร์ คอนโทรล เซ็นเตอร์ ไอโอที” (Cisco Jasper Control Center IoT Platform) บนระบบคลาวด์

ผลลัพธ์ที่ได้คือ เครือข่ายการตรวจสอบสถานะของเครื่องทำความเย็นอัจฉริยะที่จัดส่งข้อมูลในแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมงานฝ่ายตรวจสอบของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. สามารถติดตามสถานะและอุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นที่ติดตั้งไว้ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 2,000 แห่งด้วยความแม่นยำสูง

ด้านนายศักดิ์สิน จงกลนี ประธานกรรมการ บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเป็นผลมาจาก ‘การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล’ (Digital Transformation) เราช่วยองค์กรธุรกิจในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจทั้งหมด และสร้างโซลูชั่นดิจิทัลอัจฉริยะที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินงานของธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้กับบุคลากรรุ่นใหม่

รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการทำงาน เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมงานกับซิสโก้และซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. เพื่อผลักดันความคิดริเริ่มด้าน IoT นี้ และเราเชื่อว่าความสำเร็จของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.จะช่วยต่อยอดบริการ IoT สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ และส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม

ขณะที่โซลูชั่น IoT นี้ช่วยให้ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. สามารถแจ้งเหตุให้กับลูกค้า (ไฮเปอร์มาร์เก็ต / ซูเปอร์มาร์เก็ต) ที่ใช้อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.ได้ทันทีในกรณีที่พบความผิดปกติของเครื่องก่อนที่เครื่องจะเสียหรือหยุดทำงาน และส่งทีมช่างเทคนิคเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

โดยเมื่ออุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่ามาตรฐาน จะมีการแจ้งเตือนไปยังระบบเฝ้าระวังที่ติดตั้งไว้ในห้องยุทธการ หรือห้องปฏิบัติการ (War Room) ของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. จากนั้นทีมงานฝ่ายตรวจสอบก็จะแจ้งลูกค้าในทันที พร้อมทั้งแจ้งทีมงานช่างเทคนิคหรือฝ่ายบริการที่อยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งของลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก

การตรวจสอบตำแหน่งของช่างเทคนิคแบบเรียลไทม์ (Real-time location tracking) และการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดของทีมงานฝ่ายบริการหลังการขายช่วยให้ฝ่ายปฏิบัติการในห้องยุทธการของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.สามารถรับทราบข้อมูลอัพเดตอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ซึ่งโซลูชั่น IoT นี้ได้รับการติดตั้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Industrial Internet of Things (IIoT) ของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ที่มุ่งเน้นการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพราะมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างพนักงานบริการหลังการขายในส่วนต่างๆ ของซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรของบริษัทฯ

ทั้งนี้ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. มีแผนที่จะติดตั้งเทคโนโลยี IoT เพิ่มเติม เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นที่ทำงานผิดปกติ โดยเป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับส่วนงานทั้งหมดภายในองค์กร และยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า

และนับตั้งแต่ที่เริ่มติดตั้งโซลูชั่นไอโอทีเมื่อปี 2559 เป็นต้นมา มีการติดตั้งระบบไอโอทีทั้งระบบจำนวน 5%ของลูกค้าซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.ทั้งหมด และเป็น 100% ของตู้แช่และเครื่องทำความเย็นในซูเปอร์มาร์เก็ตแม็กซ์แวลู (MaxValu) ทุกสาขาทั่วประเทศ ดดยใช้โซลูชั่นซิสโก้ แจสเปอร์ ไอโอที (Cisco Jasper IoT) ในการเชื่อมต่อทั้งระบบ