เอส เอฟ เจ๋ง!!! เปิดตัว พรรณนา แอปพลิเคชันดูหนังสำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัว แอปพลิเคชัน พรรณนา (PANNANA) แอพพลิเคชันเสียงบรรยายภาพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

โดย พรรณนา คือแอปพลิเคชันเสียงบรรยายภาพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งจะสามารถสร้างภาพจินตนาการจากการฟังบรรยายภาพด้วยเสียง ทำให้ให้ผู้พิการทางสายตารับชมเรื่องราวได้อย่างมีอรรถรส แอปพลิเคชัน PANNANA สามารถรองรับได้ทั้ง IOS และ Android รวมทั้งมีรายการสารบัญของเสียงบรรยายภาพของภาพยนตร์

เพียงผู้พิการทางสายตาโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว จะสามารถชมภาพยนตร์ด้วยการเสียบหูฟัง เพื่อฟังเสียงบรรยายภาพจากภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยแอปพลิเคชัน PANNANA นี้ถือเป็นแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

สำหรับการใช้งานนั้นเมื่อเปิดดูภาพยนตร์ และเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน PANNANA พร้อมกับเปิด AD (เสียงบรรยาย) ของภาพยนตร์เรื่องนั้นไปพร้อมกัน การทำงานของ PANNANA คือฟังเสียงของภาพยนตร์ที่ดำเนินอยู่ ขณะนั้น โดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูล แล้วค้นหาเสียงบรรยายภาพ และเริ่มใช้เสียงบรรยายภาพ ซึ่งเป็นการใช้งานที่ง่ายดายและสะดวก

สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอส เอฟ สนับสนุนการจัดทำแอปพลิเคชัน PANNANA ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมที่คืนกลับให้กับสังคม ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้มีสิทธิได้ชมโรงภาพยนตร์ และสามารถรับชมภาพยนตร์ร่วมกับคนสายตาปกติ

“แอปพลิเคชันนี้ สามารถทำให้พวกเขาได้รับชมภาพยนตร์ได้อย่างมีอรรถรส เสมือนคนสายตาปกติ ถือเป็นสร้างความสุขและโอกาสที่เท่าเทียมให้กับพวกเขาเหล่านั้น”

ด้าน จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา GDH ได้ช่วยเหลือผู้ความบกพร่องทางสายตามาแล้วจากการทำดีวีดีหลายๆ เรื่อง อาทิ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว, พรจากฟ้า เป็นระบบบเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เพื่อให้ผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้รับชมภาพยนตร์อย่างเต็มอรรถรส ดังนั้นการร่วมสนับสนุนการทำแอปพลิเคชัน PANNANA จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมโอกาสให้ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถรับชมภาพยนตร์ร่วมกับบุคคลอื่นในโรงภาพยนตร์ได้

พรรณนา

ด้านวรวรรณ ชายไพฑูรย์ นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ให้การสนับสนุนโครงการด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ให้คนพิการและคนไม่พิการ

ให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ และสร้างองค์ความรู้เพื่อให้องค์กรอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งตรงกับกรอบการทำงานของสำนักที่มุ่งให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเรื่องการดำรงชีวิตอิสระเพื่อให้ สามารถสื่อสาร เดินทาง และจัดการตนเองได้

ทั้งนี้ สสส.พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงของคนพิการ ตลอดจนบูรณาการงานด้านคนพิการในประเด็นสุขภาพทั้งมิติ ทางกาย จิต ปัญญา และสังคมตามเป้า 10 ปีที่สสส.ดำเนินการอยู่ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติให้บรรลุผล และเกิดเป็นความยั่งยืน

ผู้พิการทางสายตาสามารถ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน พรรณนา (PANNANA) ได้ที่ Google Play หรือ App Store และสามารถเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนที่ระลึก ได้ในโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้