พม. ผนึก กสทช. เปิดเบอร์ฟรี รับเรื่องร้องเรียน การค้ามนุษย์ เบอร์เดียวทั่วโลก

พม. ผนึก สำนักงาน กสทช. ร่วมป้องกัน การค้ามนุษย์ ให้คนไทยในต่างแดน แจ้งเหตุผ่าน SMS และเบอร์เดียวทั่วโลก + 66 99 130 1300

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้สั่งการให้กระทรวง พม. และสำนักงาน กสทช. ดำเนินการหาวิธีแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มหญิงไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินงานในเรื่องนี้ประมาณ 10 เดือน มีการประสานร่วมกับ กระทรวง พม. มาโดยตลอดและเห็นว่าควรมีการเปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ฟรีทั่วโลก เพื่อรับแจ้งการค้ามนุษย์ เป็นการยกระดับการแก้ปัญหา การค้ามนุษย์ ของประเทศให้ดีขึ้น

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวง พม. กับสำนักงาน กสทช.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคมได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อีกทั้งสำนักงาน กสทช. ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการ และประสานความร่วมมืออื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ผ่านหมายเลข
+66 99 130 1300 อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษางานด้านเทคนิคแก่ผู้ปฏิบัติงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ได้จัดเตรียมบุคลากรรองรับการรับแจ้งเหตุ เพื่อดำเนินการประสานงานและบูรณาการงานไปยังภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม

เพื่อให้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในต่างประเทศ ให้ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ และทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางในการรับแจ้งเหตุ

รวมถึงการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ในการติดตาม ประเมินผลร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานในอนาคต ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำนักงาน กสทช. ที่ให้การสนับสนุนระบบการรับแจ้งเหตุด้วยเครื่องมืออันทันสมัย

รวมทั้งการติดตั้งและเชื่อมโครงข่ายกับระบบคอลเซนเตอร์ของกระทรวง พม. และขอยืนยันว่า กระทรวง พม. จะยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้เป็นมาตรฐาน สื่อสารได้อย่างทันเหตุการณ์ รวดเร็ว ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนผู้สบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นหนึ่งในปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ซึ่งประเทศไทยและหลายประเทศมีความพยายามร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา สำนักงาน กสทช. จึงพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงและผลักดันการใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับ กระทรวง พม.

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเชื่อมโยงการแก้ไขสังคมภายใต้ระบบโทรคมนาคม เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ และปัญหาการค้ามนุษย์ ผ่าน SMS และหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลก

ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำระบบรับแจ้งเหตุ ซึ่งเป็นเลขหมายโทรศัพท์เดียวแจ้งเหตุได้ทั่วโลก แบ่งเป็น การแจ้งปัญหาผ่าน SMS และระบบคอลเซนเตอร์

สำหรับรูปแบบ SMS ผู้แจ้งเหตุจากต่างประเทศสามารถส่งข้อความผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 00 หรือกด + 66 99 130 1300 ซึ่งเป็นเลขหมายเดียวใช้ได้ทั่วโลก และจดจำง่ายมาก โดยข้อมูล SMS จะส่งมาที่ศูนย์ของกระทรวง พม. และระบบของกระทรวง พม. จะมีการบันทึกข้อมูล

จากนั้นเจ้าหน้าศูนย์ พม. จะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งข้อความมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการส่ง SMS ถือเป็นช่องทางการแจ้งเหตุที่ดีที่สุด รวดเร็ว สามารถระบุข้อความที่ต้องการได้ชัดเจน และค่าส่ง SMS จะมีราคาถูกไม่ว่าผู้แจ้งเหตุจะอยู่ประเทศใด

ส่วนอีกรูปแบบ คือ โทรศัพท์เข้ามายังระบบคอลเซนเตอร์ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันทั่วโลก คือ 00 หรือกด + 66 99 130 1300 โดยเมื่อผู้แจ้งเหตุโทรเข้ามา จะมีเสียงตอบรับอัตโนมัติ และระบบจะมีการบันทึกเลขหมายต้นทางที่โทรแจ้งเหตุ

และจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ พม. จะติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกรณีนี้ผู้แจ้งเหตุต้นทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทร

“สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยใช้ระบบและเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการส่ง SMS หรือโทรศัพท์เข้าคอลเซนเตอร์ “

“ซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการจัดการของทุกฝ่าย ผมเชื่อว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะช่วยให้ปัญหาค้ามนุษย์คลี่คลายและมีทิศทางที่ดีขึ้น เพราะทุกนาทีคือทางรอดของชีวิต กสทช. กำกับดูแลการสื่อสารเพื่อประชาชน ” นายฐากร กล่าว