เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเม็กซิโก

เอไอเอส ขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศ เม็กซิโก พร้อมให้ลูกค้า เอไอเอส ที่โรมมิ่งอยู่ใน เม็กซิโก

สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ได้ฟรีที่หมายเลข +5215525642662

และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ย.2560 (เวลาเม็กซิโก)