ดีอี ยืนยัน เน็ตประชารัฐ และ เน็ตชายขอบ ใช้หลักพิจารณาอัตราค่าบริการเดียวกัน

Hits: 377

กระทรวงดิจิทัลฯ ชี้แจงขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตครัวเรือนในโครงการ เน็ตประชารัฐ และโครงการ เน็ตชายขอบ ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอัตราค่าบริการร่วมกับสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันทั้ง 2 โครงการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณาอัตราค่าบริการ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการเน็ตชายขอบของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังไม่ได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับผู้ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตครัวเรือนภายใต้โครงการดังกล่าวในราคา 100-150-200 บาทต่อเดือนตามที่เป็นข่าว

เพียงแต่มีแนวคิดเบื้องต้นว่า หากมีการให้บริการที่ความเร็วต่ำกว่า 30 Mbps จะคิดค่าใช้จ่ายไม่เกิน Mbps ละ 10 บาท ซึ่งหากมีการใช้บริการจริงที่ความเร็วเท่ากับโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการไปนั้น คือ 30 Mbps ก็จะมีค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 300 บาทต่อเดือน

สำหรับอัตราค่าบริการตามโครงการเน็ตประชารัฐที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลฯ และ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการคิดต้นทุนค่าบริการโครงข่าย เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าบริการครัวเรือนนั้น จะพิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกัน คือ คำนวนจากราคาค่าบริการเชิงพาณิชย์ของผู้ให้บริการ หักลบกับต้นทุนค่าบริการโครงข่ายที่รัฐลงทุนไป

อย่างไรก็ตาม หากมีการกำหนดราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตภายในครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว กระทรวงดิจิทัลฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.netpracharat.com หรือ www.facebook.com/netpracharat หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC) โทร 1111 กด 88