เปิด MOU 15 ฉบับที่เซ็นต์ภายในงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบงค์ 2017

งานนิทรรศการนานาชาติ ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017 ภายใต้แนวคิด  “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

แต่นอกจากจะเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล ที่ทันสมัยแห่งโลกอนาคต พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลจากทั่วโลกแล้ว

ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติในด้าน ดิจิทัล เพื่อยกระดับประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ มากถึง 15 ฉบับ

ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมลงทุนดิจิทัลในไทยต่อไปในอนาคต

โดยในช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน 2560 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติในด้านดิจิทัล 5 ฉบับ ดังนี้คือ

ฉบับ 1.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทำกรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

โดยทำขึ้นระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยนาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ มัลคอม จอห์นสัน เลขาธิการInternational Telecommunication Union (ITU)

ฉบับ 2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับ 3.บันทึกการแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย Mr. Ben King, Managing Directorและดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ฉบับ 4.บันทึกข้อตกลงร่วมมือระดับพหุภาคีเรื่องความร่วมมือระดับภูมิภาคในส่วนของการเชื่อมต่อและความร่วมมือกับนานาชาติ โดยศูนย์ความร่วมมือสตาร์อัพระดับโลกRegional Collaboration on Global Connectivity and Cooperationโดย GEN Global

ซึ่งมี มร.โจนาธาน ออร์ทแมนส์ ผู้ก่อตั้งและประธาน Global Entrepreneurship Network (GEN) ซึ่งมีประเทศสมาชิกกว่า165 ประเทศและดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และGEN ASIA ซึ่งจะเป็นศูนย์ความร่วมมือสตาร์ทอัพระดับภูมิภาค ทั้งหมด10 ประเทศ ได้แก่

  1. Minwoo Nam – Korea Entrepreneurship Foundation, South Korea
  2. Steve Cheah – Managing Director, GEN Thailand
  3. Phạm Hoang Tien – Managing Director, GEN Vietnam
  4. David Kuo – Acting Managing Director, GEN Taiwan
  5. Kalsoom Lakhani – Founder, Invest2Innovate, Pakistan
  6. Emmanuel Maillard – Founder, GEN Myanmar
  7. Hiro Nishiguchi – Acting Managing Director, GEN Japan
  8. Marianne Tan – Head of Partnerships, ACE Singapore
  9. Yatin Thakur – Managing Director, GEN India
  10. Qian Wang – CEO, Zhongnan Valley, China

ดิจิทัล

ฉบับ 5.บันทึกข้อตกลงร่วมมือระดับพหุภาคีเรื่องความร่วมมือให้การสนับสนุนการจัดตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์และสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (ไอโอที) (Multilateral Memorandum of Understanding On cooperation to Support the Operation of Digital Park Thailand and IoT Institute)

โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กับ Multilateral องค์กรชั้นแนวหน้าด้านดิจิทัล อาทิ

–          ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

–          รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา

–          รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

–          รศ.ดร. อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

–          Mr. Lu YiminPresident China Unicom

–          MR. MANABU KAHARA President NTT Communications (Thailand) Co.,Ltd.

–          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ.

–          นายนพพล ตู้จินดา ผู้จัดการทั่วไป โอโฟ่ ประเทศไทย

–          พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์ ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด

–          นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

–          Mr.Qiang Hua Managing Director Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd

–          นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

–          นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

–          Mr. Rajiv Bawa Chief of corporate Affairs and Business Development officer (DTAC)

–          Mr. GE Ke, Chief Executive Officer from Kingsoft Office Software RMI Global Ventures – Thai WPS

–          Worawoot Ounjai, Chief Executive Officer COL Public Company Limited (Central Group)

–          นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

–          Dr. John Leslie Millar, Chief Strategic Development Officer ANADA

–          นายพิเชฐ ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน

–          นส. ชัชฎา อภิชาสุทธากุล นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

–          ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร,นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)

–          นายบุญชัย วงศ์บวรเกียรติ Co-founderบริษัท โปร ทอยส์ จำกัด

–          นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

–          นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

–          Joseph Hong Managing Director Robert Bosch Ltd.,

–          นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน

–          นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

–          คุณชาริณี กัลยาณมิตร บริษัท อิคิไก กรุ๊ป จำกัด

–          Mr.Varayuth Yenbamroong Chief Executive Officer (CEO), Founder MU Space Corp.

ขณะที่ช่วงบ่ายวันที่ 21 กันยายน 2560 มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต,ความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower ) ดังนี้คือ

ฉบับ 6.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กับ ดีป้า

ลงนามระหว่าง นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ฉบับ 7.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต

ลงนามระหว่าง นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ฉบับ 8.บันทึกข้อตกลงร่วมมือเรื่องกรอบความร่วมมือกับบุคลากรสำคัญระดับโลกด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทย

ลงนามระหว่างบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ฉบับ 9.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower)” ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ คิงซอฟต์ ออฟฟิศ ซอฟต์แวร์ จำกัด Thai WPS

ลงนามระหว่าง นายเกอะ เคอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิงซอฟต์ ออฟฟิศ ซอฟต์แวร์ จำกัด และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ต่อมาในวันที่ 22 กันยายน2560 มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 เรื่อง ที่เน้นเรื่องการลงทุน เอกชน กับ startup ดังนี้

ฉบับ 10.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถของกำลังพล และแรงงานด้านดิจิทัลที่มีทักษะ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลในมิติของภาคอุตสาหกรรมการผลิต,ก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (IoT) และส่งเสริมการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย

โดยลงนามระหว่าง นายพิชัย ดวงทวีทรัพย์ กรรมการ บริษัทเซเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ดิจิทัล

ฉบับ 11.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อตั้งสถานีควบคุมดาวเทียมในเขตพื้นที่EEC

ลงนามระหว่าง คุณวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MU Space Corp.และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ฉบับ 12. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสำหรับเกษตรดิจิทัลยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Workforce) ที่ปฏิบัติงานในการวิจัย พัฒนา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับเกษตรดิจิทัล

ลงนามระหว่าง นายกฤช นฤสิงห์สำราญ ผู้อำนวยการประธานกลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร โดย บริษัทเอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด และดร.นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ฉบับ 13.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)เพื่อร่วมมือให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดตั้งธุรกิจ

การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การให้บริการด้านธุรกิจ แก่วิสาหกิจเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Tech Startup)และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

และชักจูง/ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (DigitalTalent)ให้มาดำเนินธุรกิจดิจิทัลภายในประเทศไทย ตลอดจนช่วยเหลือประสานงานเรื่องของวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

ลงนามระหว่าง นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดร.นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ฉบับ 14.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันไอโอที (IoT Institute) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (New S-Curve Digital Industry)ในประเทศไทย

ลงนามระหว่าง นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), และดร.นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ฉบับ 15.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ ร่วมดำเนินการโครงการ Digital Park Thailandรวมถึงร่วมสร้าง ร่วมลงทุนในโครงการ IoT Institute เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือพื้นฐานระหว่างภาคส่วนต่างๆ

ความร่วมมือในการผลักดันโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ และประสานความลงทุนและร่วมกันจัดตั้งโครงการร่วมลงทุนในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ลงนามระหว่างบริษัท ZTE (Thailand) Company Limited และดร.นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ทั้งนี้ “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วโลก เพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์เต็มตัว ซึ่งผู้ร่วมชมงานจะเห็นถึงนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24กันยายนนี้ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติมงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” ได้ที่www.digitalthailandbigbang.co