True IoT เปิดให้ NETPIE สามารถใช้งานได้บน NB-IoT

True IoT เปิดให้แพลตฟอร์ม NETPIE ให้สามารถใช้งานได้บนโครงข่าย NB-IoT หวังเพิ่มทางเลือกให้นักพัฒนา (Makers) นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจใช้งาน IoT สามารถพัฒนาและใช้งานอุปกรณ์ IoT และเครื่องมือต่างๆ โดยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NETPIE ผ่านโครงข่าย NB-IoT ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ

โดย นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจไอโอที ทรู กล่าวว่า เราเป็นผู้ให้บริการ IoT ที่มีโครงข่าย NB-IoT ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้จับมือกับบริษัท เน็กซ์พาย จำกัด บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้า NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ที่พัฒนาโดยเนคเทค-สวทช.ร่วมกันพัฒนา ให้สามารถใช้งานได้บนโครงข่าย NB-IoT ครั้งแรกในไทย

เพิ่มทางเลือกให้นักพัฒนา (Makers) นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจใช้งาน IoT สามารถพัฒนาและใช้งานอุปกรณ์ IoT และเครื่องมือต่างๆ โดยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NETPIE ผ่านโครงข่าย NB-IoT ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ

ความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้ผู้ใช้บริการ True IoT สามารถเลือกแพลตฟอร์มได้ตรงตามความต้องการใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศด้าน IoT ของประเทศไทยให้เติบโตและขยายการใช้งานกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุค Thailand 4.0

ด้านนายชาวีร์ อิสริยภัทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด กล่าวว่า NETPIE เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีและเครื่องหมายการค้า NETPIE ในการให้บริการ IoT Cloud Platform เพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อเชิงพาณิชย์

นักพัฒนาและผู้ที่สนใจสามารถใช้งานแพลตฟอร์ม NETPIE ได้ฟรีที่ https://netpie.io/ และสามารถใช้งาน NETPIE NB-IoT Library บนเครือข่าย NB-IoT ของ TrueIoT ได้แล้ววันนี้