SCB SME เดินหน้าหนุน เอสเอ็มอี ให้เข้าระบบที่ถูกต้อง

การส่งเสริมและสนับสนุน เอสเอ็มอี มีหลายรูปแบบ แต่การส่งเสริมที่เริ่มจากรากฐานการทำอะไรเป็นระบบเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการทำตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อก่อให้เกิดเป็นธุรกิจที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นที่มาของ SCB SME ที่จะมุ่งการสร้างกิจกรรมส่งเสริมความรู้

มอบโซลูชันครบวงจร พร้อมเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจ นำร่องด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กผ่านโครงการ “รวมพลังตัวจริงหนุนเอสเอ็มอี – ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม” ก่อนจะขยายไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยพาณิชย์ทั้ง 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม ซึ่งในการส่งเสริมครั้งนี้ยังเน้นเรื่องการทำบัญชีแบบถูกระบบเพื่อให้ปฏิบัติตามกฏหมาย

โดยได้เตรียมปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอีขนาดย่อยที่มีการใช้งานแม่มณี โดยจะให้เงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ยประมาณ 18% ประมาณ 1 ล้านร้านค้า วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 5,000 บาท เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้เข้าถึงสถาบันการเงิน จากเดิมที่อยู่นอกระบบ

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของไทยพาณิชย์นับจากนี้จะเป็นการผสมผสานกลยุทธ์การนำเครือข่ายพันธมิตรเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ผนวกกับการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างโซลูชันครบวงจรให้กับเอสเอ็มอีในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถตอบโจทย์ให้แต่ละธุรกิจที่มีความแตกต่างกันได้อย่างดียิ่งขึ้น และเป็นที่มาของโครงการ “รวมพลังตัวจริงหนุนเอสเอ็มอี – ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม” ซึ่งเป็นโครงการที่นำทั้งสองกลยุทธ์ดังกล่าวเข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

“ด้วยลักษณะเฉพาะด้านของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่เข้าใจปัญหาและมีศักยภาพที่จะร่วมกันช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง

ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร กรมการปกครองที่ดูแลในเรื่องใบอนุญาตโรงแรมโดยตรงมาให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆแบบครบถ้วน เพื่อให้เอสเอ็มอีดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย”

ทั้งนี้ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการเติบโตสูง เนื่องจากการท่องเที่ยวยังคงเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต โดยเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม และแผนการตลาดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ยังคงเน้นบทบาทของเมืองหลักและเมืองรอง

รวมทั้งแคมเปญที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบโรงแรมที่พักในปัจจุบันและแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวมองหาคงไม่ใช่โรงแรมขนาดใหญ่ภายใต้เชนต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นโรงแรมที่พักที่สามารถสร้างประสบการ์ณที่แตกต่าง และทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ต่างๆ ในแบบที่น่าสนใจและน่าประทับใจ

นางพิกุล กล่าวว่า โรงแรมที่พักขนาดเล็กขนาดกลางเกิดขึ้นมากมายในบ้านเรา และถือเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่กลายเป็นจุดขายที่มีเอกลักษณ์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การให้บริการของ SCB SME เน้นให้บริการกับกลุ่มลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็กในทุกธุรกิจ

และครั้งนี้จากภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องข้างต้น ไทยพาณิชย์ได้เตรียมจัดงาน SCB SME “รวมพลังตัวจริงหนุนธุรกิจเอสเอ็มอี -ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม” ครั้งที่ 1 เพื่อให้เป็นงานที่ทำให้เอสเอ็มอีได้พบกับ “ตัวจริง” ในธุรกิจโรงแรมอย่างแท้จริง

รวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมที่จะให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี Google Thailand ซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องการตลาดออนไลน์ และ Site Minder ซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องการบริหารจัดการด้านการขายบนโลกออนไลน์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โดยจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ในวันที่ 13, 20 และ 27 กันยายน 2561 ณ SCB Payment Sphere, SCB Business Center Siam Square ซอย 1 อาคาร Too Fast Too Sleep ชั้น 4 ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจและผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก

อย่างไรก็ตาม โครงการ “รวมพลังตัวจริงหนุนเอสเอ็มอี” เป็นโครงการระยะยาวที่จะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เบื้องต้นวางแผนที่จะจัดโครงการจำนวน 84 ครั้งครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายในทุกภูมิภาค