ชไนเดอร์ แนะทุกบ้านควรเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันแรงดันจากฟ้าผ่า

เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน ทำให้เกิดอุปกรณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตมากขึ้น และส่วนใหญ่อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก ซึ่งแต่เดิมเราอาจจะติดตั้งเพียงอุปกรณ์เพื่อการตัดไฟเพื่อป้องกันไฟช๊อต ไฟดูด

แต่สำหรับยุคนี้การติดอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะในช่วงฝนฟ้าคะนอง”อุปกรณ์ป้องกันแรงดันจากฟ้าผ่า” เป็นอีกสิ่งสำคัญตัวหนึ่งที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค แนะนำให้มีติดบ้านป้องกันไว้ก่อนที่จะสายเกินไป

การเสียบปลั๊กชาร์ตสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและใช้งานไปพร้อมกัน กลายเป็นเรื่องที่นอกจากจะเสี่ยงเกิดอันตรายต่อชีวิตมากที่สุดแล้ว ยังมีข่าวให้เห็นบ่อยครั้งว่ามผู้เสียชีวิตเนื่องจากไฟช๊อตและไฟดูดแล้วหลายราย

โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ที่มีฟ้าผ่าเป็นระยะๆ แรงดันไฟฟ้าจากฟ้าผ่าวิ่งเข้ามาตามสายไฟจากภายนอกสู่ภายในบ้าน ยิ่งจะสร้างความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก ดังนั้นการกันไว้ดีกว่าแก้จึงเป็นเรื่องที่ควรจะทำ

นายกุศล กุศลส่ง รองประธานฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่า ระบบไฟฟ้าภายในบ้านเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ผู้อยู่อาศัยต้องใส่ใจควบคู่กับการใช้ชีวิตในยุคใหม่ เพราะเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ ล้วนต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก และมีการเชื่อมต่อทิ้งไว้ตลอดเวลา

ยิ่งในช่วงฤดูฝนด้วยแล้ว การติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟช็อต และเบรกเกอร์กันไฟดูด อาจไม่เพียงพอในการป้องกันแบบครบวงจร ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันจากฟ้าผ่า (Surge Protective Device หรือ SPD) นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับไลฟ์สไตล์ในยุคนี้มาก เพราะการเกิดฟ้าผ่า ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด แต่หากเมื่อเกิดขึ้น ผลกระทบนั้นมีมากมาย

“เมื่อเกิดฟ้าผ่าแรงดันกระแสไฟจากฟ้าผ่าจะถาโถมวิ่งเข้าสู่สายไฟในบริเวณนั้น และเข้าสู่บ้านเรือนในระแวกนั้น และเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กเอาไว้ การป้องกันไว้ก่อนโดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันจากฟ้าผ่านับเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ แต่ถ้าหากเป็นไปได้เมื่อเกิดฝนตกฟ้าคะนอง ไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต หากมีความจำเป็นมากควรถอดสายชาร์จก่อนแล้วจึงค่อยใช้งาน และไม่ควรใช้งานกลางแจ้ง หรือนอกชายคาที่ไม่มิดชิด กรณีฝนตก หรือสภาพอากาศแปรปรวน เพราะภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่เราสามารถป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้”

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันจากฟ้าผ่าสำหรับบ้าน สามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยในตู้ไฟยุคใหม่ อย่างเช่น ตู้คอนซูมเมอร์ สแควร์ดี คลาสสิคพลัส ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Square D Classic Plus) ซึ่งการติดตั้งไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่นานเพราะในตู้ไฟได้มีการวางระบบเพื่อเตรียมการติดตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งยังสามารถตรวจสอบประวัติการติดตั้ง ช่วงเวลาที่ควรต้องเปลี่ยนผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้ ด้วยระบบ QR Code และเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรให้ทางช่างไฟผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งให้จะดีที่สุด เพื่อทำให้บ้านกลายเป็นสถานที่ ที่ปลอดภัยที่สุดในทุกกรณีสอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุค 4.0