ดีอี ดึงเฟซบุ๊ก ถกเครียด รับมือการเลือกตั้งให้ราบรื่นและโปร่งใส

Hits: 175

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “Protecting Election Integrity on Facebook” ร่วมกับ Facebook และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมเรื่อง “Protecting Election Integrity on Facebook” ร่วมกับบริษัท Facebook และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยในการประชุมฯ ผู้แทนจาก Facebook ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินการของบริษัทฯ

เพื่อช่วยให้การเลือกตั้งในประเทศต่างๆ ราบรื่นและมีความโปร่งใสในการหาเสียง รวมทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบ ผ่านทาง Facebook โดยที่ผ่านมา บริษัทได้มีการริเริ่มให้บริการใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรม อาทิ การระงับบัญชีผู้ใช้งานปลอมบน Facebook

รวมถึงการเผยแพร่หาเสียงต่างๆ บน Facebook ต้องมีความโปร่งใสในแง่ของที่มาและผู้ให้ทุนสนับสนุน โดยลดการเผยแพร่ข่าวหลอกลวงหรือข่าวที่เป็นเท็จ

ตลอดจนการขจัดการแทรกแซงจากต่างชาติในการเลือกตั้ง โดย Facebook มีทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องความโปร่งใสและเป็นธรรมในการเลือกตั้ง ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการจัดการเลือกตั้งในอนาคต

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือครั้งนี้ด้วย