นวัตกรรมกล้องติดรถ KUBDEE พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์

ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ นิสิตเก่าหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม และ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี (คนกลาง) กำกับดูแลสายงานใหม่และงานนวัตกรรม ส่งมอบ งานวิจัยและออกแบบเทคโนโลยีกล้องติดรถยนต์และกระบวนการเก็บข้อมูล

“KUBDEE” (ขับดี) เป็นนวัตกรรมเพื่อการขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ บริษัท ซิกม่าเอ็น จำกัด และพัฒนาระบบโดย บริษัท GISsoft จำกัด โดยมี รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน