เคทีซีจับมือโรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล จัดตรวจคัดกรองเบาหวาน

นางสาวโชษิตา เทพยสุวรรณ ผู้จัดการธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน

เนื่องจากพบว่าสถิติผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจัดโปรแกรมสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีในการตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปี ราคา 3,500 บาท พร้อมรับเพิ่มคูปองแทนเงินสดของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561

ด้าน พญ. กรวิภา ชูวาณิชย์ ชำนาญพิเศษ เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล กล่าวว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุหลั กของการถูกตัดขาหรือเท้า ซึ่งการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า

ซึ่งทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ต้องตัดขาทิ้ง สำหรับเทคโนโลยีการรักษาที่ทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลใช้ ได้แก่ Ultrasonic เทคโนโลยีการเลาะเนื้อเยื่อเล็ก / Versajet Debridement การผ่าตัดด้วยน้ำ / Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) เทคโนโลยีการบำบัดออกซิเจนเพื่อสุขภาพ

ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลสำหรับป้องกันและการดูแลผิวหนัง ให้เหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละบุคคล เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากแผลและลดโอกาสการสูญเสียอวัยวะของผู้ป่วย ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเปลี่ยนสถิติผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องถูกตัดขาให้ลดลง ไม่ใช่แค่แผลที่เราดูแล แต่เราดูแลทั้งชีวิต