GULF มั่นใจอีสท์วอเตอร์ซื้อน้ำไว้ผลิตไฟฟ้านาน 25 ปี

GULF ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยจะนำน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโครงการโรงไฟฟ้า GPD ขนาดกำลังผลิต 2,500 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จังหวัดระยอง

ความร่วมมือครั้งนี้แบ่งการดำเนินงานภายใต้อายุสัญญา 25 ปีมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบผลิตน้ำแบบศูนย์รวมมีกำลังการผลิตรวม 100,000 ลบ.ม.ต่อวัน

อีสท์วอเตอร์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสท์เทิร์น ซีบอร์ด มากว่า 26 ปี เน้นการให้บริการวางระบบน้ำอุตสาหกรรมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งขณะนี้ได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กม. ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมดเรีบร้อยแล้ว ซึ่งแนวท่อหลักสามารถเชื่อมโยงระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำให้กับกัลฟ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)หรือ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวว่า อีสท์ วอเตอร์ ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย

เพื่อส่งมอบบริการน้ำอุตสาหกรรมให้กับโรงไฟฟ้า GPD ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ในจังหวัดระยอง ด้วยระบบผลิตน้ำแบบศูนย์รวม (Centralized Clarified Water System) ที่ทันสมัยมีต้นทุนต่ำ ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด โดยพร้อมให้บริการส่งน้ำอุตสาหกรรมสูงสุดถึง 60,tumtom14000 ลบ.ม. ต่อวัน

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เน้นตอบสนองความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในทุกรูปแบบ อันเป็นจุดแข็งของอีสท์ วอเตอร์ และจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยชั้นนำของประเทศไทย

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุด อีสท์ วอเตอร์จึงให้บริการน้ำอุตสาหกรรม รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน”

สำหรับการดำเนินธุรกิจของ อีสท์ วอเตอร์ นับจากนี้จะเดินหน้ารุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ และเน้นให้บริการลูกค้าตามความต้องการอย่างมืออาชีพ พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Water 4.0 และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ด้วยศักยภาพและความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด มั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสนับสนุนกัลฟ์ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ

ด้านนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า เรามองว่า อีสท์ วอเตอร์ มีศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC

ในขณะที่กัลฟ์เองเน้นพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้ความสำคัญจึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับการจัดหาน้ำในระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต

การทำสัญญาซื้อขายน้ำในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า GPD ขนาดกำลังผลิต 2,500 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

โดยจะแบ่งการดำเนินงานภายใต้อายุสัญญา 25 ปีมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบผลิตน้ำแบบศูนย์รวม (Centralized Clarified Water System) มีกำลังการผลิตรวม 100,000 ลบ.ม.ต่อวัน เป็นระบบผลิตน้ำที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพ