จีเอเบิล ชวนค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที ครั้งที่ 11

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล จับมือพันธมิตรจัดโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11” เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา Internet of Things (IoT) และ สาขา Cyber Security

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เดินหน้าปั้นบุคลากรมุ่งเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีทีของไทย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยเพื่อเข้าสูการแข่งขันในระดับนานาชาติ

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีและโซลูชันดิจิทัล ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม, มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

และสถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11” เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมแข่งขันโครงการเพื่อทดสอบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา

ได้แก่ Internet of Things (IoT) และ สาขา Cyber Security โดยผู้ชนะจากแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช นอกจากนี้ ผู้ชนะ และผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยโครงการฯ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561

นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเดินหน้าส่งเสริมและยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีที ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ

และยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะความสามารถด้านโทรคมนาคมและไอซีทีให้ สามารถพัฒนาสู่ระดับแนวหน้าของประเทศ”

สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.thaifstt.org ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โทร. 0-2781-9000 ต่อ 4532 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โทร. 0-2552-5200 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.g-able.com